Startmeting Monitor LOB

19-10-2018

Veel scholen in het vo en mbo hebben een visie op loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) en betrekken hun leerlingen/studenten bij de ontwikkeling van hun beleid. De Monitor LOB vo-mbo geeft een beeld van de stand van zaken van de implementatie, verankering en borging van LOB op vo- en mbo-scholen. Van de startmeting zijn drie versies beschikbaar: een korte managementsamenvatting, een handzame managementrapportage en het gehele rapport. De uitkomsten van de Monitor LOB helpen een beeld te krijgen van LOB in de praktijk en van de ondersteuningsbehoefte van professionals op scholen.