‘Creëer gelijke kansen, ook na het reguliere onderwijs’

27-01-2017

Een maatschappij van gelijke kansen vereist een stevige agenda op een leven lang ontwikkelen, schrijft de MBO Raad in een brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie OCW en SZW. Op die manier kunnen starters, herstarters en doorstarters weerbaar én wendbaar blijven op de arbeidsmarkt. De MBO Raad vraagt aandacht voor vier punten, aansluitend op onze visie voor een leven lang ontwikkelen. Komende maandag bespreken de Kamerleden de aanpak van de minister en staatssecretaris van OCW over gelijke kansen in het onderwijs.

Naast een pleidooi voor geïntegreerde leer-werktrajecten voor zowel inburgeraars als her- en doorstarters op de arbeidsmarkt, brengt onze brief ook de startkwalificatie ter sprake. Momenteel geldt een mbo 2-diploma als startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. In het kader van gelijke kansen zou volgens de MBO Raad het onderwijsstelsel iedere starter maximaal moeten stimuleren een opleiding op minimaal mbo 3-niveau te voltooien.

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur