‘Investeer in relatie school en leerbedrijf’

19-10-2016

Wat kunnen medewerkers van scholen doen om de kwaliteit van de stage (beroepspraktijkvorming) van studenten te verbeteren? Deze vraag stond afgelopen vrijdag centraal op de themadag beroepspraktijkvorming. Ruim honderd bpv-coördinatoren, docenten en opleidingsmanagers van de bedrijfstakgroep MTLM gingen met elkaar in gesprek over de bpv in het mbo.

Studenten van het Deltion College
Afbeelding van studenten van het Deltion College.

Student Monica Luitwieler, genomineerd voor de titel Landelijke Uitblinker MBO, vertelde in een paneldiscussie over haar ervaringen bij leerbedrijven. Aan de paneldiscussie namen ook medewerkers van twee bedrijven, een scholingsfonds, SBB en een school deel. Volgens hen helpen scholen hun studenten tijdens de stage vooral met meer tussentijds contact. Daarnaast kwam het verschil in school- en bedrijfsklimaat ter sprake: op de werkvloer verwachten werkgevers vaak een grotere mate van zelfstandigheid van hun studenten.

Investeren in de relatie tussen scholen en leerbedrijven draagt bij aan een waardevolle stage-ervaring voor de student. Hans Snijders  (Nova College) benadrukte dat scholen hier hun verantwoordelijkheid moeten nemen: “SBB, dat zijn wij.” Daarom moeten scholen samen met leerbedrijven eventuele knelpunten oplossen. Meer kennisuitwisseling kan hieraan een bijdrage leveren.

De bedrijfstakgroep MTLM van de MBO Raad kijkt terug op een geanimeerde bijeenkomst. De opkomst en de geanimeerde gesprekken tonen de behoefte van scholen om ervaringen over de bpv uit te wisselen en van elkaar te leren.

Afbeelding Nies Oostenbrink

Nies Oostenbrink

Beleidsadviseur Strategie & Onderwijs, rekenen