9 miljoen naar aansluiting mbo en arbeidsmarkt

17-10-2017

Negen samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven krijgen circa 9 miljoen euro van het ministerie van OCW om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De negen projecten in de zorg en welzijn, bouw, media, ondernemerschap en beveiliging krijgen geld uit het Regionaal Investeringsfonds dat mbo-studenten beter wil voorbereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. De totale investering van bedrijfsleven, onderwijs en overheid komen in deze ronde uit op circa 27 miljoen euro.

 

Vernieuwing onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt staan centraal in de nieuwe toekenningen. Drie voorbeelden: ROC van Twente met de Twentse Zorgacademie, een innovatieve leerwerk-, oefen- en testomgeving. Het Albeda College, als penvoerder van de samenwerkingsschool Techniek College Rotterdam van Albeda en Zadkine, met een Practoraat Cloud Engineering om de ICT-opleidingen beter te laten aansluiten op de eisen en wensen van de betrokken bedrijven. En het onderwijsprogramma ‘De Rotterdamse Plus’ van Albeda/Zadkine/Hoornbeeck College om meer medewerkers met een mbo niveau 2 opleiding een plek te geven in de verpleeghuiszorg in de regio Rotterdam.

Landkaart toegekende aanvragen regionaal investeringsfonds

Doel Regionaal Investeringsfonds mbo
Doel van het Regionaal Investeringsfonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er in totaal 103 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen.

Nieuwe ronde aanvragen
Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar nog twee kansen om plannen in te dienen voor het Regionaal Investeringsfonds. De eerstvolgende aanvraagperiode is januari 2018.

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673