Aanvraag Regionaal Investeringsfonds mbo

04-11-2015

Om de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren, stimuleert het kabinet duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs.

In dat samenspel tussen onderwijs en bedrijfsleven hebben ook provincies en gemeenten een belangrijke rol. Het kabinet heeft hiervoor de subsidie ‘Regionaal Investeringsfonds mbo’ in het leven geroepen. De eerste twee indieningsronden van het Regionaal Investeringsfonds mbo zijn inmiddels achter de rug.