Aanvraagronde Lerarenbeurs 2018-2019 gestart

11-04-2018

Mbo-docenten die een bachelor- of masteropleiding willen volgen om hun deskundigheid te vergroten kunnen zich sinds deze maand aanmelden voor de Lerarenbeurs 2018-2019. Docenten met een Lerarenbeurs ontvangen een financiële tegemoetkoming voor collegegeld en studie- en reiskosten. Daarnaast kan het schoolbestuur subsidie krijgen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen.