Actieplan MKB vraagt om investeringen in bbl

04-07-2018

In het door het ministerie van EZK gelanceerde Actieplan MKB heeft het beroepsonderwijs een prominente rol. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “Met het mbo voorop is het beroepsonderwijs grootleverancier van ondernemers en werknemers. We stropen dus de mouwen op om bij te dragen aan dit actieplan en het MKB duurzaam en innovatief te maken.” Heerts geeft daar wel een waarschuwing bij af: “Als overheid investeren in voldoende leerbanen in juist het MKB, moet onderdeel zijn van het actieplan. Anders heeft het weinig zin.”  

Afbeelding van Techniek beeldbank, Oscar Seykens
Afbeelding van Techniek beeldbank, Oscar Seykens
Het MKB is onmisbaar voor de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken in bijvoorbeeld de zorg, voedselvoorziening en het klimaat

Het MKB is ons economisch en maatschappelijk fundament, zo schrijft de minister van EZK in haar actieplan. Het is onmisbaar voor de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken in bijvoorbeeld de zorg, voedselvoorziening en het klimaat. Investeren in menselijk kapitaal door onder meer de versterking van de regionale verbinding tussen het MKB en het beroepsonderwijs om zo meer goed geschoold personeel te verkrijgen, is een belangrijk onderdeel van het actieplan.

Specifiek benoemt de minister van EZ de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) als kans. Heerts: “Ze is daarin ambitieus en wil met betrokken partijen de aandacht richten op het vergroten van het aanbod van het aantal leerwerkplekken en van de aantrekkelijkheid van de bbl voor volwassenen voor een leven lang ontwikkelen.” En juist daar wringt nu de schoen. “De overheid heeft recent aangekondigd niet meer te willen investeren in de bbl, waardoor juist tienduizenden leerbanen in het MKB dreigen te verdwijnen. Het MKB kan de nodige investeringen niet alleen opbrengen.”

Dinsdag nog deed Ton Heerts namens SBB samen met duo-voorzitter Ineke Dezentjé-Hamming een oproep aan de overheid om de bezuinigingen op de bbl terug te draaien. “Ik zal de minister van EZK dan ook vragen onze oproep te steunen en in het licht van het succes van haar eigen actieplan MKB zorg te dragen voor voldoende investeringen in leerwerkbanen.” De minister van EZK kondigt in haar actieplan aan dat ze de komende kabinetsperiode steeds in gesprek zal gaan met alle bij het MKB betrokken partijen.

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673