Adnan Tekin van start als voorzitter MBO Raad

01-07-2020
Adnan Tekin start per 1 juli als voorzitter van de MBO Raad. Een maand lang liep hij, vooral digitaal, mee met waarnemend voorzitter Frank van Hout die nu definitief het stokje doorgeeft. Dat de schoolgebouwen zo leeg zijn gaat hem aan het hart. "Minister, geef deze studenten een perspectief!"
Vandaag op 1 juli neemt u het stokje over van Frank van Hout. Hoe was het om samen op te trekken de afgelopen maand? 
 
"Dat was heel bijzonder in deze tijd. Ik gluur digitaal mee met Frank als een veredelde rechterhand en ik ben enorm blij dat ik een maand lang heb mogen meelopen met hem. Ik ben een mensenmens en moet contact hebben met mensen om door te dringen en te begrijpen. Dat dan allemaal op afstand moeten doen vanwege corona is iets waar ik enorm aan heb moeten wennen. En gelukkig stond Frank nog aan het roer zodat ik daar in heb kunnen groeien."

Wat zijn uw ervaringen met het mbo

"Het mbo voelt voor mij als een warm bad. Een wereld van normaal doen, dan doe je al gek genoeg. Ik heb veel bestuurders gesproken en zij stralen trots en zelfvertrouwen uit. En terecht. Ik zie dan ook echt een verschil met 10, 15 jaar geleden toen ik veel op scholen kwam in Amsterdam voor de gemeente. Toen was de huisvesting niet optimaal. Studenten en docenten verdienen het om in de beste onderwijsgebouwen te werken en te studeren. De samenwerking met het bedrijfsleven is ook veel beter geworden. Corona maakt het wel echt bijzonder. Die lege kantine als ik op werkbezoek kom: heel vreemd en dat voelt niet goed."
 
Een paar maanden geleden ging het economisch goed en was de vraag aan het mbo om ‘snel en veel’ arbeidsplaatsen te vullen. De wereld is inmiddels veranderd door corona. Hoe ziet de opdracht voor het mbo er uit voor de komende jaren?
 
"Op de korte termijn is er perspectief nodig voor de studenten. Zonder het praktijkleren is volwaardig opleiden niet mogelijk. Daarmee is de bodem onder de voeten van de studenten weggevallen. Daarnaast blijven we tekorten houden. Kijk naar de zorgsector hoe hard we die nodig hebben in dit land. En het om-, her-, en bijscholen is urgenter dan ooit met een groeiende werkloosheid en omvallende sectoren. Het mbo blijft daarin de belangrijkste partner van het bedrijfsleven en de overheid."
 
U heeft inmiddels een aantal werkbezoeken aan scholen achter de rug. Wat is u het meest bijgebleven?
 
"Ik ben overal tijdens mijn werkbezoeken fantastisch ontvangen. Dat contact heb ik ook nodig want ik wil de scholen verder helpen als voorzitter van de MBO Raad. Daar heb ik alle hulp bij nodig. Iedereen die ik gesproken heb is trots over hun werk: de bestuurders, de docenten en ook de studenten die ik heb mogen ontmoeten. Maar dat die schoolgebouwen nu zo leeg zijn doet me zeer. Er zijn studenten die goed gedijen met afstandsonderwijs maar ik hoorde ook een verhaal van een student die in de auto moet zitten omdat thuis geen goede studieplek is. Dan breekt toch je hart. We moeten dit openbreken! 35% van onze studenten zijn onder de 18 jaar. Minister, geef deze studenten een perspectief!"
 
Waar staat het mbo voor volgens u? 
 
"Het mbo is de ‘back bone’ van Nederland. Als het mbo verzaakt dan gaat iedereen dat voelen. We hebben ook een opdracht om mensen voor te bereiden op de maatschappij en burgerschap bij te brengen. Als we dat niet goed doen, dan hebben we een groot probleem in de samenleving. Het mbo staat voor gelijke kansen en gelijke behandeling. Voor iedereen die binnenkomt. Van heel gewoon tot kwetsbaar tot alles daar tussenin. Voor iedereen die een vak wil leren of zich wil laten bijscholen of omscholen."