Astrum College pilotschool Stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken

13-03-2023

Sinds september 2022 doen zestien mbo-scholen mee aan de pilot ‘Stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken’. Het idee? Studenten nú al leren hoe ze later gezond en vitaal blijven in hun werk. Dat is geen overbodige luxe, merkt Sophie Sommers, ‘pilotverantwoordelijke’ op het Astrum College in Velp. “Dit wordt zeker weten een vast onderdeel in ons curriculum.” 

Juist in structurele aandacht schuilt een grote kracht

Ze zijn er nu nog niet altijd mee bezig, maar als toekomstige werknemers hebben studenten volop baat bij een mooie, vooral vitale, duurzame carrière. En daarin kunnen scholen veel betekenen, bijvoorbeeld via deelname aan de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken. De regeling voorziet in geld, scholing en advies; om te zetten in bewuste aandacht en praktische handvatten voor de verdere uitbouw van het vaak al gezonde schoolrepertoire.

Gratis sporten

Sophie Sommers, teamleider Sport & Bewegen op het Astrum College en portefeuillehouder Vitaliteit, meldde haar school dan ook meteen aan voor de stimuleringsregeling-pilot die in september startte. “Wij organiseren al veel activiteiten rondom thema’s van de Gezonde School, zoals seksualiteit en relaties, mentaal welbevinden, alcohol en drugs. Ook kunnen studenten en medewerkers gratis sporten. Aandacht voor hoe ze straks binnen hun beroep vitaal blijven door daar nu al mee te beginnen, was er nog maar weinig. Juist daar kunnen nieuwe activiteiten, bekostigd vanuit de stimuleringsregeling, iets aan toevoegen. Wat ook hard nodig is. De huidige verzuimcijfers binnen bijvoorbeeld de sector Zorg en Welzijn en arbeidsmarkttekorten zeggen eigenlijk alles.”

Piekmomenten

Bij het ontwikkelen van die activiteiten zocht Sophie ‘over alle opleidingen heen’ naar potentiële risicofactoren, zoals stress, gebrek aan beweging en slechte voeding. “Ik heb alle onderwijsteams gevraagd waar zij denken dat hun studenten straks tegenaan lopen en daar thema’s aan gekoppeld. Natuurlijk is er ook goed gekeken naar de resultaten van ‘Test je leefstijl’. Met een arbodienst is een les ontwikkeld over Arbo-technisch werken, speciaal voor onze studenten Business Services en Media & ICT. Tijdens lessen voor onze studenten Horeca en Zorg & Welzijn besteden we juist aandacht aan onregelmatige werktijden en de omgang met stress en piekmomenten. Verder gaan we de inrichting van alle lokalen op veiligheid screenen en kijken we hoe we de Gezond en Veilg-thema’s structureel aan stage- en leerwerkopdrachten kunnen koppelen.“

Voetbaltoernooi

Juist in dat ‘structurele’ schuilt volgens Sophie een grote kracht. “Scholen kunnen kiezen voor een keuzedeel Fit, Veilig en Werken. Prima, maar echt serieuze aandacht voor zo’n belangrijk onderwerp vraagt om verankering in het reguliere onderwijsprogramma. Zeker op het mbo, waar relatief veel studenten later te maken krijgen met fysieke inspanningen en de stress van het ‘doen’. Bovendien neem je zo je collega’s mee in het gezamenlijke streven naar een nog gezondere school.” 

Dat het Astrum College ‘om’ is, mag duidelijk zijn. Sophie hoopt dat veel andere mbo-scholen volgen. Wel heeft ze nog een tip. “Maak een duidelijke splitsing tussen de activiteiten van de Gezonde School en Fit, Veilig en Gezond Werken. Anders kom je weer uit bij het organiseren van een voetbaltoernooi. Leuk natuurlijk, maar daar is de stimuleringsregeling niet voor bedoeld.”    

Maak een duidelijke splitsing tussen de activiteiten van de Gezonde School enGezond en Veilig Werken. Anders kom je weer uit bij het organiseren van een voetbaltoernooi. Leuk natuurlijk, maar daar is de stimuleringsregeling niet voor bedoeld.