Banken, verzekeraars en onderwijs helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

11-02-2019

Aan de slag voor de klas

Met zijn handtekening onder het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ maakte Ton Heerts 11 februari de MBO Raad partner in een bijzonder samenwerkingsverband. Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs.  Heerts: “In het mbo is het al gebruikelijk dat studenten ook les krijgen van instructeurs en docenten die én in het bedrijfsleven én in het onderwijs werken. Zo halen we de praktijk van de werkvloer direct in het onderwijs en dat werkt! Dit convenant brengt het gehele onderwijs weer nieuwe kennis en gemotiveerde docenten.”

Afbeelding Techniekbeeldbank
Afbeelding van Techniekbeeldbank

Partners in het convenant zijn met de MBO Raad, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW. Met de afspraken willen ze bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort.

“Het convenant legt vast dat we met elkaar afspraken gaan uitwerken over hoe we werknemers van banken en verzekeraars bij hun overstap naar het onderwijs faciliteren. Belangrijk, want dat moet goed en geolied kunnen gebeuren. In de eerste plaats in het belang van de werknemer; die moet echt kunnen rekenen op goede voorlichting, adequate tests om te zien of hij of zij geschikt is, daarna een gedegen opleidingstraject en mogelijkheden om aan de slag te gaan,“ zegt Heerts. Doel van het convenant is onder meer om met gerichte arbeidsmobiliteit bij te dragen aan het lerarentekort.

In januari publiceerde het ministerie van OCW nieuwe cijfers waaruit blijkt dat het tekort aan leraren nog steeds groot is en in alle onderwijssectoren verder oploopt. Voor de komende jaren wordt het tekort geraamd op ruim 4000 leraren in het basisonderwijs en een kleine 1000 leraren in het voortgezet onderwijs. Ook het mbo kampt met een docententekort, vooral in de techniek- en zorgopleidingen.

Heerts: “Zo op het eerste gezicht lijkt een overstap van de bankensector of een werkgever in de verzekeringen naar het mbo als bijvoorbeeld techniekinstructeur of -docent niet zo logisch. Maar het is een prachtig voorbeeld van een leven lang ontwikkelen. Want naast je werktalent kun je andere talenten hebben die zo’n switch juist heel natuurlijk maken. En die je andere arbeidsmarktkansen en perspectieven biedt.”

Overstap op maat

De ondertekenaars werken samen om geïnteresseerde en mogelijk boventallige medewerkers van banken en verzekeraars te begeleiden bij de (gedeeltelijke) overstap naar een baan als leraar en hen zo een nieuw carrièreperspectief te bieden. Met een oriëntatietraject kunnen geïnteresseerde werknemers van banken of verzekeraars onderzoeken of zij geschikt zijn voor het vak docent. Vervolgens worden ze met een op maat gemaakt opleidingstraject voorbereid op een nieuwe carrière in het onderwijs.

Deze grootschalige samenwerking bouwt voort op eerdere regionale initiatieven, waarbij onder andere al de Rabobank, Nationale-Nederlanden, a.s.r. en de Volksbank betrokken waren, met als doel de samenwerking naar een landelijk niveau te tillen.

Heerts: “Deze initiatieven brengen ons veel kennis en ervaring over hoe je werknemers weerbaar maakt en houdt op een snel veranderende arbeidsmarkt. En hoe je als werkgever medeverantwoordelijkheid neemt voor de loopbaan van je werknemers. De uitwerking van ons convenant komt uiteindelijk iedereen ten goede. Werknemers krijgen met hulp van de werkgevers weer perspectief, het onderwijs kan werken met een nieuw leger voldoende en gemotiveerde instructeurs en docenten. Een win-win-situatie.”

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673