Branchecode goed bestuur mbo tussentijds aangepast

09-01-2019

Per 1 januari 2019 gaat de aangepaste Branchecode goed bestuur mbo in. De branchecode verduidelijkt wanneer voor bestuurders en toezichthouders in het mbo sprake is van onwenselijke belangenverstrengeling.

Afbeelding van een kompas. Flickr.com, CC-licentie, Martin Fisch
Afbeelding van een kompas. Flickr.com, CC-licentie, Martin Fisch

Dat is volgens de aangepaste branchecode in ieder geval aan de orde als een bestuurder van een mbo-school tegelijk toezichthouder is op een andere mbo-school. Ook mag een bestuurder of toezichthouder in het mbo niet tegelijkertijd lid zijn van een door de Rijksoverheid ingestelde organisatie of commissie die rechtstreeks een uitspraak doet of (bindend) advies uitbrengt over één of meerdere mbo-scholen. Concreet betekent de aanpassing dat bestuurders en toezichthouders in het mbo volgens de branchecode niet tegelijk lid kunnen zijn van bijvoorbeeld de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO), of de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO.

Het mbo heeft sinds 2014 een branchecode voor goed bestuur. Deze code bevat principes en uitgangspunten, verantwoordelijkheden van colleges van bestuur, aanbevelingen aan raden van toezicht en verenigingsafspraken over monitoring, evaluatie, handhaving en klachten. De verantwoordelijkheden van colleges van bestuur gelden als lidmaatschapseisen van de MBO Raad.

Yvonne Dijkman

Juridisch beleidsadviseur