CBS-onderzoek bewijst: diploma geeft goede start arbeidsmarkt

06-10-2020

Hoe belangrijk een diploma op ten minste startkwalificatie-niveau is, bewijst CBS-onderzoek naar het succes van voortijdig schoolverlaters sinds het studiejaar 2008. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “Laat dit een extra wake up-call zijn voor iedere jongere die in deze tijd twijfelt over het belang van het leren van een beroep op het mbo. Echt, een diploma vergroot je kansen.”

Belangrijkste uitkomsten CBS

CBS onderzocht hoe het voortijdig schoolverlaters (jongeren die stoppen met een opleiding zonder een diploma op ten minste startkwalificatieniveau te hebben gehaald) sinds 2008 verging. In 2008 verlieten 87.000 jongeren zonder diploma de opleiding. In 2018 hadden de meesten (70 procent) veel minder vaak betaald werk dan studenten die wél een startkwalificatie haalden (91 procent). De schoolverlaters met een baan hebben vaker flexibele dienstverbanden. Van de schoolverlaters keerden vrouwen binnen tien jaar iets vaker (45 procent) dan mannen (42 procent) terug naar school om alsnog een startkwalificatie te halen. Daar slaagden vrouwen vaker in (30 procent) dan mannen (23 procent). Adnan Tekin: “Deze conclusie onderstreept hoe belangrijk leven lang ontwikkelen al is. Terugkeren in de loop van je carrière loont dus ook in de vorm van alsnog een startkwalificatie én betere kansen op de arbeidsmarkt.”

Aantal vsv’ers sinds 2008 omlaag

Sinds 2008 is het aantal vsv’ers aanzienlijk teruggedrongen, naar (meest actuele cijfer) 21.571 in studiejaar 2018/2019. “De achterliggende redenen om zonder diploma van school te gaan, zijn heel divers. Maar het mbo is er in geslaagd om steeds meer jongeren binnenboord te houden, ook in de crisisjaren 2008-2016. Met maatwerk, door stevig te investeren in loopbaanbegeleiding.” Een andere factor die van invloed is, is de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. “We trekken samen op om de opleidingen goed aan te laten sluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Ook een doelmatig opleidingenaanbod is belangrijk om jeugdwerkloosheid te helpen voorkomen. Daarnaast is leren op de werkvloer is belangrijker is geworden.”

Belang van leven lang ontwikkelen

Verreweg het grootse deel van onze beroepsbevolking heeft een mbo-diploma. De voorzitter van de MBO Raad wijst erop dat het belang van leven lang ontwikkelen sinds 2008 voor deze groep is toegenomen. “De arbeidsmarkt verandert steeds sneller, het is dus belangrijk dat we jongeren in hun opleiding meegeven dat een beroepsdiploma de beste start is op de arbeidsmarkt. En dat je je arbeidzaam leven lang terug kunt naar het mbo om je kennis bij te spijkeren of je laten om of bij te scholen. Dat zie je nu ook tijdens de coronacrisis, hoe belangrijk die ‘terugvaloptie’ is. Werknemers die hun baan zijn verloren of dreigen te verliezen, helpen we graag om hun perspectieven te verbeteren.”