CBS: Zeven op de tien afgestudeerde mbo’ers zouden dezelfde opleiding kiezen

19-10-2017

De MBO Raad vindt de uitkomsten van het schoolverlatersonderzoek onder mbo’ers dat het CBS in opdracht van het ministerie van OCW samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) heeft uitgevoerd, een opsteker voor de scholen. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: ‘Zeven op de tien jongeren tot 27 jaar die in schooljaar 2014/2015 een mbo-diploma behaalden zouden opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen. Zes op de tien gaf aan dezelfde opleiding dan ook op dezelfde school te willen volgen. Hoewel niet gevraagd is waarom studenten dat zouden doen, geeft het natuurlijk wel aan dat ze tevreden zijn.” In september berichtte ROA al dat gediplomeerde mbo’ers tevreden terugblikken op hun studie en succesvol zijn op de arbeidsmarkt.

Mbo’ers die een baan hebben in hun eigen vakgebied of een verwante richting zijn tevreden over hun opleiding. 61% zou weer voor dezelfde opleiding aan dezelfde school kiezen. Heerts: “Mooi dat ze aangeven weer dezelfde opleiding op dezelfde school zouden volgen als ze opnieuw moesten kiezen. Ze hebben zich dus thuis gevoeld op het mbo.” Werkende schoolverlaters die een beroepsbegeleidende opleiding (mbo-bbl) hebben afgerond zouden vaker voor dezelfde opleiding aan dezelfde school kiezen dan schoolverlaters die een beroepsopleidende opleiding (mbo-bol) deden.

Studenten ROC Veghel
Studenten ROC de Leijgraaf.

Driekwart mbo’ers heeft baan op eigen niveau of hoger
Van de gediplomeerde mbo’ers die werk hebben, geeft drie kwart aan dat ze een baan op hun eigen niveau of een hoger niveau hebben. “Dat zegt best het en ander over de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt en de doorgroeimogelijkheden voor mbo’ers,” zegt Heerts. De mbo’ers die werken op hun eigen of een hoger niveau zijn tevreden er over de gevolgde opleiding dan mbo’ers die onder hun niveau werken. Ze zouden vaker opnieuw kiezen voor dezelfde opleiding aan dezelfde school (65%) dan mbo’ers die werken onder hun niveau (49%). Gediplomeerden die onder hun niveau werken geven daarentegen vaker aan dat ze achteraf liever een andere opleiding hadden gevolgd of liever helemaal niet hadden gestudeerd.

Alle jongeren die in het schooljaar 2015/’16 een mbo-diploma hebben behaald zijn uitgenodigd voor het schoolverlatersonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd onder 59.000 mbo-gediplomeerden.

 

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673