CBS onderzoekt vervolgstappen mbo’ers

30-09-2019

CBS heeft maandag 30 september cijfers gepubliceerd over de vervolgstappen die mbo’ers zetten na hun opleiding. ‘Daaruit blijkt duidelijk dat mbo’ers nu vaker kiezen voor een baan in plaats van voor doorstuderen. En dat is natuurlijk ook prima met de huidige arbeidsmarkt, als de leercultuur maar wordt meegegeven ” zegt Ton Heerts. “Doorleren op de werkvloer vinden ze belangrijk en later bij leren kan altijd nog. Een leven lang ontwikkelen lijkt goed tussen de oren lijkt te zitten van onze mbo’ers.”

De CBS-cijfers laten een aantal interessante ontwikkelen zien. Verreweg de meeste mbo’ers studeren op de niveaus 3 en 4. Van de relatief kleine groep studenten in de Entree en op niveau 2 (startkwalificatie) gaat het grootste deel door naar een hoger niveau. “Dat is ook nodig,” zegt Heerts. “Een beroepsdiploma op ten minste niveau 2 is nog steeds echt nodig om goed te kunnen aansluiten op wat de beroepen van nu vragen. En blijft voor iedere student de basis om later door te kunnen leren.”

De opleidingen in de zorg en de techniek trekken de meeste jongeren. “Ook dat is mooi, dat laat zien dat scholen echt in staat zijn een belangrijke bijdrage te leveren aan de tekorten in die sectoren. Al blijft uiteraard als een paal boven water staan dat die tekorten niet alleen door jongeren kunnen worden aangevuld. Daarbij moeten we ook kijken naar de uitdagingen van niet alleen vandaag maar ook morgen. De energietransitie is zo’n voorbeeld. Daarvoor zijn veel mbo’ers nodig.”

CBS toont in het onderzoek aan dat op de niveaus 3 en 4 vrouwelijke studenten in aantallen hoger vertegenwoordigd zijn, en in de Entree en op niveau 1 juist de mannelijke studenten. “Dat is ook goed verklaarbaar. De eerste groep kan beter uit de voeten met het wat meer theoretische onderwijs op de niveaus 3 en 4. De andere groep floreert beter in de praktische aanpak van het onderwijs in de Entree en op niveau 1. In het mbo moeten we daar meer balans in vinden zodat ook mannelijke studenten zich beter thuis voelen op niveau 3 en 4.”

Mbo’ers lijken er ook steeds vaker voor te kiezen niet door te leren aan het hbo. “Dat hoeft natuurlijk ook niet. Met het mbo heb je een dijk van een diploma waarmee de banen nu voor het oprapen liggen. Je kunt dus gewoon lekker aan de slag als je dat wilt. Doorleren kan altijd nog, dat weten mbo’ers ook. Ze krijgen tijdens hun studie mee dat een leven lang ontwikkelen superbelangrijk is.” Daarom is het van het grootste belang dat de overheid nu snel gaat beslissen over een leerrechtenstelsel. “Ik blijf er op hameren,” zegt Heerts. “Een basisbeurs om een beroepsdiploma te halen, aangevuld met voor iedereen een leerrechtenpotje, moet de gehele beroepsbevolking wendbaar houden op de arbeidsmarkt. De moeite waard om in te investeren!”

Het onderzoek van CBS vindt u hierDe Telegraaf besteedt vandaag ruim aandacht aan de CBS-cijfers, met onder meer portretten van mbo’ers.