Corona-evaluatie met OCW helpt innovatie in het mbo

03-06-2022

De evaluatie van twee jaar onderwijs in coronatijd is bijzonder waardevol voor innovatie in het mbo. Vandaag bood de minister van OCW deze evaluatie aan de Tweede Kamer aan. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “In zekere zin kunnen we de pandemie ook dankbaar zijn. De noodzaak om anders onderwijs te moeten geven, leidt nu tot een ruimte voor andere, flexibeler invulling van het mbo. De strenge urennorm van onderwijstijd loslaten, blended learning als blijvertje en stages anders invullen om te kunnen aansluiten op wat het leerproces vraagt: de minister noemt drie goede voorbeelden van benefits van de crisis.”

Servicedocumenten als ‘houvast’ tijdens pandemie

Tijdens de coronapandemie hebben scholen alles op alles gezet om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Houvast boden de servicedocumenten waardoor wat niet mogelijk leek, toch mogelijk werd gemaakt. “Dan moet je bijvoorbeeld denken aan diplomering. Hoe kun je als school in zo’n noodsituatie een student die op een haar na klaar is met zijn of haar opleiding, toch examineren en op basis van resultaten diplomeren? Waarbij uiteraard de waarde van het diploma niet wordt aangetast. Diverse knelpunten waar we tegen aan liepen hebben we met ministerie opgelost door goed te kijken: kan het niet linksom dan rechtsom en anders rechtdoor.” Daardoor kregen de scholen ruimte om de vastgelegde onderwijstijd anders te hanteren en alternatieven te bedenken voor stages die niet meer door konden gaan.” Ook hebben scholen gedurende de crisis andere vormen van onderwijs en begeleiding ontwikkeld, waaronder blended learning met digitale middelen en andere vormen van begeleiding.

Benefits van de crisis behouden

Nu de scholen na het einde van de coronacrisis weer zijn overgegaan op ‘gewoon’ onderwijs, is het ook zaak te kijken naar wat juist kan worden behouden. Wat de diplomering betreft, daar kan de voorzitter kort over zijn: “De normen die daarvoor bestaan, onderstrepen echt de waarde van een diploma. Alleen in uitersten zoals een crisis moet je daar op ingrijpen.” ‘Anders’ omgaan met stages en onderwijstijd leveren juist een bijdrage aan de nodige innovatie van het onderwijs  “We zijn nauw betrokken bij de evaluatie van het onderwijs in crisistijd. En dat is ook terug te zien in de conclusies die de minister nu heeft gepubliceerd. Flexibilisering van de onderwijstijd, een stagepact en kaders voor blended onderwijs komen echt voort uit de ervaringen die we hebben opgedaan daarmee tijdens de pandemie.” Tijdens de evaluatie heeft de MBO Raad dan ook aangedrongen om juist op deze thema’s de innovatie van het mbo te steunen. “We zijn blij dat de minister daarnaar heeft geluisterd en kijken ernaar uit deze thema’s met het ministerie, het bedrijfsleven, studenten- en werknemersorganisaties verder uit te werken.”

Bekijk de Kamerbrief van de minister van OCW