CORONA-UPDATE – NPO geeft mbo-scholen en studenten lucht

17-02-2021

Het Nationaal Plan Onderwijs dat het kabinet vandaag lanceert, geeft de mbo-scholen voldoende lucht om studenten in de nasleep van de coronacrisis goed te begeleiden richting diploma. Adnan Tekin: “Maar laten we er geen doekjes om winden. De crisis laat meer sporen na dan alleen studievertragingen. De emotionele impact verdient ook aandacht.”

Het Nationaal Plan Onderwijs bevat voor het mbo handvatten om studenten die kampen met studievertraging verder te helpen. De MBO Raad heeft becijferd dat de mbo-scholen de komende twee studiejaren een groei kennen van het aantal vavo-studenten met 3000 op de gebruikelijke instroom: een bescheiden stijging van studenten die om welke reden dan ook in vo, mbo of hbo geen diploma hebben kunnen halen. Daarnaast verwacht de MBO Raad dat 24.000 studenten langer blijven omdat ze door de coronacrisis hun studie niet konden afronden. Tekin: “We verwachten dat zij gemiddeld een half jaar langer over hun studie zullen doen.”

Twee jaar nodig

Het kabinet stelt middelen beschikbaar die de mbo-scholen kunnen inzetten om studenten te ondersteunen in het wegwerken van achterstanden en het helpen voorkomen van dreigende jeugdwerkloosheid. Ook SBB weet zich voor het realiseren van voldoende leerwerkplekken verzekerd van een financiële injectie. “Goed nieuws natuurlijk dat het kabinet bereid is te investeren om de scholen samen met het bedrijfsleven te helpen de vakmensen van morgen zo goed mogelijk richting een diploma of vervolgonderwijs te begeleiden. Ook studenten krijgen de nodige lucht. Het kabinet trekt geld uit voor studenten die langer doen over hun opleiding. Daardoor worden zij niet op extra kosten gejaagd. We schatten dat we twee jaar nodig hebben om de opgelopen averij weg te werken.”

Aandacht voor mentale impact crisis

De optelsom van 3000 + 24.000  lijkt overzichtelijk op een populatie van jaarlijks gemiddeld 500.000 studenten. Maar de MBO Raad schat dat de impact van de coronacrisis op een veel groter ‘aandeel’ jongeren lang zal na-ijlen. “Een voorzichtige schatting is dat ongeveer 350.000 studenten extra steun nodig hebben de komende jaren. Daarbij gaat het dan niet alleen om studievertraging, waarvoor we inhaalactiviteiten zullen organiseren. Er is ook extra aandacht nodig voor de mentale impact van de crisis. Na een zo lange periode van onlineonderwijs en thuis zijn, moeten jongeren bijvoorbeeld echt weer wennen aan een schoolritme via onder andere extra mentorlessen. Daarnaast is het belangrijk dat we een gezonde en veilige leeromgeving kunnen creëren. Veel jongeren zullen aan de start van het schooljaar 2021-2022 nog niet gevaccineerd zijn. Daarom kijken we uit naar de nu lopende pilots rond sneltesten in het onderwijs waaraan ook mbo-scholen meedoen: om de scholen met ingang van het nieuwe studiejaar weer in verantwoorde stappen te kunnen openstellen, zijn die resultaten cruciaal. Dat moet bijdragen aan verhoging van het gevoel van veiligheid, niet alleen voor studenten, maar ook voor docenten.”

Voorzichtig open

Wat de MBO Raad betreft is de school er niet alleen voor onderwijs. Het is ook één van de weinige plekken waar jongeren nu samen kunnen komen voor de zo nodige sociale contacten. Tekin: “Daarom zien we graag dat de scholen per 2 maart weer voorzichtig meer ruimte krijgen. We kunnen een goede basis bieden voor de sociale bubbel die het kabinet eerder aankondigde om jongeren meer ruimte te geven. Dat draagt bij aan het verzachten van de emotionele impact van de coronacrisis.”