CORONA-UPDATE: Coronamonitor minister bevestigt zorgen MBO Raad

24-11-2020

De studievoortgang en de onderwijskwaliteit blijven door de enorme inzet van studenten, docenten en overig onderwijspersoneel in mbo en hbo tot nu toe nog op niveau. Maar het welzijn van studenten en docenten is een punt van zorg. Dat schrijft de minister van OCW aan de Tweede Kamer over de gevolgen van covid-19 voor het mbo en hoger onderwijs. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “De conclusies van de minister bevestigen de zorgen rond het welzijn van studenten en docenten die de MBO Raad al eerder publiek maakte. Ook wij maken ons zorgen over de kwaliteit van het onderwijs door het langdurige karakter van de beperkingen door de pandemie. Daarom is het nodig dat we perspectief kunnen bieden.”

Onlangs publiceerde de MBO Raad de resultaten van onderzoek door Turner in opdracht van 14 mbo-scholen (11 roc’s, twee vakinstellingen en een aoc), de hogeschool HAS en de Radboud Universiteit. Het onderzoek, ‘Wat leert het mbo van de coronaperiode?’,  besloeg de maanden maart tot en met juni. Ook daaruit bleek dat het welzijn van studenten en docenten alle aandacht behoeft. Tekin: “In die zin zijn de resultaten van de coronamonitor van het ministerie dus geen verrassing. Ook wij zien dat studenten en docenten fysiek onderwijs en praktijklessen missen. En uiteraard het sociale contact onderling.

Mooi noemt de voorzitter van de MBO Raad het dat uit de corononamonitor van het ministerie blijkt dat de leerresultaten van de studenten tot nu toe ‘op niveau’ gebleven zijn. “Dat is een opsteker voor bestuurders, docenten instructeurs en alle andere medewerkers in de scholen die razendsnel zijn overgeschakeld op een mix van online onderwijs en lessen op school. Dat is een teamprestatie die alle lof verdient.”

Zowel de coronamonitor als het eigen onderzoek van de scholen maakt duidelijk dat perspectief nodig is. “Een aantal weken geleden hebben we de noodklok al geluid. We werken keihard om alle studenten het best mogelijke onderwijs te blijven bieden. Maar de kracht van het mbo is juist die praktijkcomponent op school en op de werkvloer. Die is niet te vervangen door online onderwijs.” Ook de persoonlijke aandacht, collegiaal (docenten) en sociaal (studenten) contact zijn factoren die medebepalend zijn voor goede leerresultaten. “Daarom blijven we onverminderd aandacht vragen voor het bieden van perspectief. Allereerst voor studenten. Als de coronacrisis uiteindelijk als consequentie heeft dat studenten langer over hun studie moeten doen om leerdoelen te halen, dan moet daar ruimte voor zijn. Zowel in tijd als financieel.” Ook voor de medewerkers op de scholen is de beroemde stip op de horizon belangrijk. “Werkdruk door de crisis, aandacht voor professionele ontwikkeling om de juiste skills te kunnen inzetten voor online onderwijs: daar willen we voldoende aandacht aan kunnen geven.” De MBO Raad is de afgelopen maanden steeds met het ministerie in nauw overleg geweest over de coronakaders om onderwijs op locatie te kunnen blijven aanbieden. “We zijn tevreden over dat overleg en de ruimte die het tot nu toe oplevert. Daar blijven we aan werken. De minister haalt in haar brief aan dat we met elkaar scenario’s verkennen die meer ruimte geven. Maar laten we de verwachtingen ook met elkaar goed managen: veiligheid en voorzichtigheid voor alles.”

De uitkomsten van de coronamonitor van OCW en het eigen onderzoek van de sector geven waardevolle informatie voor het mbo van de toekomst. “We beschouwen het onderwijs tijdens de coronacrisis niet als het ‘nieuwe normaal’. Helder is dat op school zijn voor zowel studenten als docenten om meerdere redenen heel belangrijk is. We moeten de juiste mix realiseren: waardevolle nieuwe inzichten uit de coronacrisis integreren in het uitstekende beroepsonderwijs van voor de crisis.”