CORONA-UPDATE MBO Raad: Kabinet, geef óók mbo-docenten voorrang!

11-09-2020

De MBO Raad is teleurgesteld door het besluit van het Kabinet om mbo-docenten uit te sluiten van de ‘sneltest’ voor enkele beroepsgroepen waaronder docenten. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “We vragen het Kabinet dan ook om dit besluit met spoed te heroverwegen, in het belang van onze studenten. Zij zijn in de eerste plaats de dupe van dit besluit."

Op het mbo is, anders dan in het primair en voortgezet onderwijs, beperkt onderwijs op locatie mogelijk. Tekin: “We zijn gebonden aan de maatregelen van het RIVM waardoor gemiddeld minder dan een derde van de studenten en medewerkers op school kunnen zijn. Logistiek is dat een enorme uitdaging voor de scholen, want welk onderwijs geef je voorrang en voor wie.” Juist in het mbo is het van belang  dat studenten op school lessen kunnen volgen. Het hart van het mbo is immers het praktijkonderwijs en dat is niet te vervangen door online onderwijs. “Met veel kunst- en vliegwerk kunnen scholen dan, afhankelijk van hun locaties en de toepassing van RIVM-maatregelen, een aantal uren op school aanbieden. Dat aantal dreigt door deze maatregel nog verder te worden beperkt.”

Studenten de dupe

Dat dit op z’n minst zorgelijk is, werd gisteren duidelijk tijdens de Nationale Opening mbo-jaar 2020-2021. Zowel de aanwezige studenten als de scholen en de bewindspersonen, de minister-president en de minister van OCW, benadrukten daar hoe belangrijk het mbo is en hoe belangrijk het is dat mbo-studenten zoveel mogelijk naar school kunnen. Tekin: “Juist daarom zijn we verrast dat onze docenten nu worden uitgesloten van de ‘sneltest’. Want uitval van docenten die lang moeten wachten op een test betekent dat het beperkte aantal uren dat studenten op school praktijklessen kunnen krijgen, nog verder omlaag gaat. Met alle gevolgen van dien.” De voorzitter van de MBO Raad doelt daarmee op verhoging van risico’s als het uit beeld verdwijnen van kwetsbare jongeren, het toenemen van leerachterstanden en verlies aan motivatie om onder deze lastige omstandigheden door te zetten. Daarmee wordt het risico op schooluitval steeds groter. “De studenten zijn dus voornamelijk de dupe van dit besluit, zij worden geraakt in hun mogelijkheden om onderwijs op school te kunnen volgen.”

Zelf testen inkopen

De MBO Raad sloot vorige week aan bij de oproep die de PO-Raad en de VO-raad met sociale partners aan het Kabinet deden om ook docenten voorrang te geven bij testen. De motie die daarop door de Kamer werd aangenomen leek ook betrekking te hebben op het mbo. Tekin: “De consequentie van deze uitsluiting is dat een aantal scholen nu aangeven te overwegen zelf testen te gaan inkopen bij commerciële aanbieders. En dat kan toch niet de bedoeling zijn; deze testen zijn een overheidsverantwoordelijkheid. Bovendien vinden we dat onderwijsgeld niet aan dit soort uitgaven besteed zou moeten worden. We vragen daarom het Kabinet dit besluit zo snel mogelijk ‘inclusief’ te maken voor mbo-docenten.”