CORONA-UPDATE Mbo-scholen blijven voorlopig open

13-10-2020

De gedeeltelijke lock down heeft vooralsnog geen vergaande consequenties voor het mbo. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “De scholen kunnen, binnen de maatregelen van RIVM, door met het aanbieden van fysiek onderwijs op de scholen zelf. Studenten die met het ov komen, kunnen dat blijven doen. Dat gaat vallen onder noodzakelijke reizen.”

Helemaal zonder impact zullen de maatregelen die het Kabinet heeft genomen, op het mbo niet zijn. Tekin: “Ook in de scholen geldt nu tot nader order het dringende advies tot het dragen van een niet-medisch mondkapje. De meeste scholen hadden dat besluit overigens de afgelopen weken zelf al genomen.” Daarnaast zal de sluiting van de horeca zeker consequenties hebben voor de horeca-opleidingen. “We overleggen nog met OCW wat dit precies betekent voor leerbedrijven in de scholen zoals restaurants. Maar ook komen de stages in de horeca nu verder onder druk te staan.”

Tekin doet een dringend beroep op eenieder in het mbo om de maatregelen die het Kabinet nu heeft genomen op te volgen. “We zijn heel blij dat het mbo voorlopig een mix kan blijven bieden van onderwijs online en op locatie. En in het belang van in de eerste plaats de studenten is het belangrijk dat de situatie de komende week niet verslechtert. Dan zijn we nog verder van huis. Er is ons alles aan gelegen om zo snel mogelijk meer in plaats van minder onderwijs op school aan te kunnen bieden. Daarom dit appèl!”