Deze projecten versterken ook in 2019 het mbo

19-12-2018

Ook komend jaar werkt de MBO Raad aan een sterker mbo. Dat gebeurt onder andere via projecten die zich richten op een speciaal thema, zoals een leven lang ontwikkelen, examinering of burgerschap. Het ministerie van OCW heeft de subsidieregeling voor een aantal projecten verlengd met tenminste één jaar.

Afbeelding uit animatie Wij zijn het mbo

Het gaat om:

  • Het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen
  • Het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
  • Het Kennispunt Opleiden in de School

Het project Instroom pabo wordt vanaf januari volgend jaar overgedragen aan de Vereniging Hogescholen. De subsidieregelingen voor de projecten Expertisepunt LOB, LOB Gelijke Kansen, Kennispunt MBO Burgerschap en Gezonde School lopen al door na 31 december 2018.

Projecten worden gefinancierd door het ministerie van OCW en uitgevoerd door de MBO Raad en MBO Diensten.

Afbeelding van Jan Faber

Jan Faber

Hoofd Externe Projecten / Projectadviseur Burgerschap
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673