Diplomakosten omhoog, schoolkosten blijven gelijk

22-12-2016

Voor het behalen van een mbo 4-diploma via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl-route) zijn de diplomakosten gerekend vanaf de basisschool  gestegen. Dit meldt het Centraal Bureau voor Statistiek vandaag. Het bedrijfsleven betaalt meer mee aan deze route. Voor ouders/studenten zijn de schoolkosten gelijk gebleven. De  schoolkosten voor ouders van studenten liggen gelijk.  

Studenten van het Deltion College
Studenten van het Deltion College

24.000 van de ongeveer 500.000 mbo-studenten volgt de bbl-route en heeft een leer-werkplek: zij staan onder contract bij een bedrijf en volgen een dag in de week een opleiding.  Volgens het CBS liggen de diplomakosten voor deze groep gelijk aan de kosten voor een universitair masterdiploma. In beide gevallen liggen deze op 157.000 euro. Het aandeel van de kosten dat het bedrijfsleven draagt, is daarnaast gestegen. Dat komt omdat per mbo-student de loonkosten van praktijkbegeleiders en het aantal praktijkuren zijn gestegen, zegt het CBS.

De cijfers van het CBS geven inzicht in de kosten van verschillende onderwijsdiploma’s voor de gehele maatschappij – vanaf het moment dat een leerling naar de basisschool gaat tot aan hij of zij een diploma heeft gehaald. Daar spelen veel factoren een rol. Bbl-opleidingen laten zich bovendien niet zomaar vergelijken met een wo-opleiding. De CBS-cijfers zeggen bovendien niets over de kosten die ouders of studenten zelf moeten maken voor een opleiding.

Onlangs heeft de minister van OCW de  Schoolkostenmonitor aan de Tweede Kamer gestuurd. Daaruit blijkt dat het scholen lukt om de schoolkosten voor ouders of studenten laag te houden. Bovendien heeft de minister voor dit schooljaar vijf miljoen euro vrij gemaakt om ouders/minderjarige studenten met te weinig financiële draagkracht tegemoet te komen in de schoolkosten.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673