Dubbele crebo-nummers groen onderwijs vervallen

20-03-2019

Per 1 januari 2019 kennen mbo-opleidingen uit het groen onderwijs geen dubbele crebo-nummers meer. De crebo-nummers van het ministerie van OCW zijn gebleven, de crebonummers van het ministerie van EZK voor identieke opleidingen zijn vervallen.

Afbeeld van mbo-student groen tijdens Skills the Finals 2018
Afbeelding van mbo-student groen tijdens Skills the Finals 2018

In het regeerakkoord heeft het kabinet afgesproken om het groene onderwijs over te hevelen van het ministerie van EZK naar OCW. Sinds 1 januari 2018 is OCW het enige ministerie met de verantwoordelijkheid voor de bekostiging van aoc’s en de andere mbo-scholen. Daarom zijn de crebo-nummers van het groen onderwijs onder het ministerie van EZK vervallen.

Studenten konden tot uiterlijk 1 augustus 2018 worden ingeschreven in het eerste jaar van een oud(e) opleidingsdomein of kwalificatie(dossier). Voor deze studenten geldt het overgangsrecht. Dit betekent dat op basis van de oude kwalificatiedossiers diploma’s worden uitgereikt voor de studieduur van de beroepsopleiding, vermeerderd met twee jaar.

Vervallen crebo-nummers

Concreet betekent dit dat het opleidingsdomein met crebo-nummer 79150 is vervallen. Een aantal daarin opgenomen kwalificatiedossiers en kwalificaties zijn toegevoegd aan opleidingsdomein Voedsel, Natuur en leefomgeving (79160) en voor Entree in het nieuwe deel ‘Overzicht Entree kwalificatiedossier met ingang van 01-01-2019’.

Daarnaast zijn kwalificatiedossiers en kwalificaties komen te vervallen die al voorkomen in:

  • Het opleidingsdomein Handel en ondernemerschap (79080)
  • Het opleidingsdomein Voedsel, natuur en leefomgeving (79160)
  • De crebo-lijst kwalificatiedossiers (HKS) niet toebedeeld aan Opleidingsdomeinen geldig vanaf 01-08-2016.
Afbeelding van RIni Romme

Rini Romme

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673