Een duurzame arbeidsmarkt door een leven lang ontwikkelen

27-11-2019

Bij sommige mensen is het er nooit van gekomen om een diploma te halen in het beroep dat ze uitoefenen. Voor deze groep stelde ROC Rivor de Diplomaroute op. Aan de andere kant is niet iedereen gemotiveerd om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Daarom starten Friesland College en Noorderpoort een practoraat om te onderzoeken hoe je mensen wél kunt motiveren. Deze twee voorbeelden van een leven lang ontwikkelen komen terug tijdens de gelijknamige conferentie op 27 november in DeFabrique te Utrecht.

Leven lang ontwikkelen is zo’n groot thema. Daar is bijna iedere school mee bezig,” aldus Olga van Hooff, innovatiebegeleider van het Friesland College. Samen met Noorderpoort zet deze mbo-school het practoraat Leven Lang Ontwikkelen op. Dat een practoraat gedeeld wordt met een andere school is uniek. Van Hooff sluit niet uit dat er ooit meer scholen zullen aansluiten. “Iedereen is op zoek naar ‘best practises’ en manieren om een leven lang ontwikkelen op de juiste vorm te geven.” 

Voorbeelden zijn er te over, maar Van Hooff is op zoek naar vraagstukken die de kern van het probleem raken. “Wat willen mensen zelf? Uit de praktijk blijkt dat mensen niet altijd gemotiveerd zijn om zich een leven lang te ontwikkelen.” Ze wil vanuit de mensen zelf, bottom-up, het vraagstuk vormgeven. “De politiek, de onderwijssector en het bedrijfsleven zijn met elkaar op de goede weg, maar om de doelgroep te bereiken is meer nodig. Daar wil het practoraat aandacht voor vragen.”

Vakmanschap in ontwikkeling

Een leven lang ontwikkelen is niet alleen een thema dat oudere werknemers treft volgens Van Hooff. “Landelijk merken we heel sterk dat, onder andere door groenpluk, studenten vroegtijdig de school verlaten. Hoe mooi zou het zijn om met dit practoraat werkgevers en jongeren met elkaar te verbinden om ze ook duurzaam de arbeidsmarkt op te krijgen. Het bedrijfsleven, studenten en docenten hebben hier ook echt belang bij.”

Maar ook intern in de organisatie van mbo-scholen speelt een leven lang ontwikkelen. “Hoe blijven docenten het gevoel met de werkvloer houden? De onderwijsvisie van Friesland College is praktijkgestuurd leren. Zo zijn onze zorgopleidingen geïntegreerd in een aantal grote zorginstellingen. Dat is niet alleen fantastisch voor de studenten; ook de docenten komen vaker op de werkvloer en krijgen trends en nieuwe ontwikkelingen mee. Vakmanschap is voortdurend in ontwikkeling.

Diplomaroute

Bij ROC Rivor kunnen mensen met ruime werkervaring maar zonder papiertje, alsnog een diploma halen op mbo-niveau 2. Na een telefonische intake, waarin gekeken wordt of de deelnemer in zijn werk functioneert op mbo-niveau 2, biedt de mbo-school een examentraject aan. “ROC Rivor startte met deze Diplomaroute nadat de overheid een diploma-eis instelde voor gastouders en rolde de Ddiplomaroute ook uit voor andere beroepen waaronder helpenden zorg en welzijn en logistiek medewerkers. “De theoretische kennis die hen ontbreekt, plus de verplichte examenonderdelen Nederlands en rekenen, bieden we aan in de vorm van keuzedelen. Het praktijkexamen bieden we aan via readers en andere leermidelen. Iedere deelnemer volgt een programma op maat,” zegt Joke Broekhuizen, projectmedewerker bij Diplomaroute. 

Zelf verantwoordelijk

Ook de werkgever heeft een verantwoordelijkheid voor het leerproces. Hij moet studietijd bieden want de Diplomaroute is zelfstudie. “Het initiatief om een medewerker de diplomaroute te laten volgen, komt vaak vanuit de werkgever die graag gekwalificeerd persoon wil. Nederland is toch een diplomaland,” zegt Broekhuizen. Alhoewel niet elke werkgever erom staat te springen als een werknemer aangeeft om ook een mbo-diploma niveau 2 te halen. “Kleine bedrijven zien de ontwikkeling van hun personeel soms als een bedreiging omdat ze stijgende loonkosten vrezen. Wij proberen hen te laten zien dat een diploma ook waarde heeft voor het bedrijf. Je kunt de kennis van je medewerkers immers garanderen waardoor je ook de kwaliteit van je onderneming borgt. Nog een belangrijk voordeel: mensen met een diploma zijn gemotiveerder en voelen zich zekerder op hun werk.”

 

Leven Lang Ontwikkelen