Extra subsidie voor doorstroom mbo-hbo

07-06-2018

Mbo- en hbo-scholen kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan een verbetering in de aansluiting tussen het mbo en hbo. Vanwege de grote belangstelling voor de subsidieregeling, stelt de minister van OCW eenmalig ruim zeven miljoen euro extra beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 3 en 15 september bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

De subsidievoorwaarden zijn hetzelfde als in de eerste twee aanvraagperioden. Dat betekent dat mbo- en hbo-scholen tot maximaal 200.000 euro kunnen aanvragen voor activiteiten die het studiesucces van mbo-gediplomeerden in het hbo vergroten. Een voorwaarde is dat aanvragen gebaseerd zijn op minimaal één van de projectvoorstellen die mbo- en hbo-studenten in mei vorig jaar hebben gepresenteerd in de brochure ‘StudentLab: doorstroom mbo-hbo’. Scholen die al subsidie hebben ontvangen komen uitsluitend opnieuw in aanmerking wanneer zij een aanvraag doen voor andere, nieuwe activiteiten.

Bij overtekening van het budget krijgen activiteiten die exclusief gericht zijn op studenten met een economische opleiding voorrang op andere aanvragen. Alle overige aanvragen worden gelijk behandeld, op volgorde van binnenkomst. Het loont dus om zo snel mogelijk aan te vragen. Dit is mogelijk vanaf maandag 3 september 2018 om 12.00 uur via het aanvraagformulier op de website van DUS-I.

Afbeelding van Monique Berkhout

Monique Berkhout

Beleidsadviseur