Folder 'Benoembaar, bekwaam en bevoegd in het mbo'

10-04-2017

Wanneer is een docent benoembaar voor het mbo? In welke categorie valt de docent voor het lerarenregister? De MBO Raad heeft voor scholen een handzame folder ontwikkeld die de antwoorden op deze vragen snel inzichtelijk maakt. U leest welke docent benoembaar, tijdelijk benoembaar of beperkt benoembaar is volgens de wet educatie en beroepsonderwijs.

Servicedocument

In het mbo verzorgen teams van docenten en instructeurs het onderwijs aan de studenten. De folder gaat alleen over docenten en is gebaseerd op het servicedocument ‘Benoembaar, bekwaam en bevoegd’ van de MBO Raad. Dit servicedocument licht de wet- en regelgeving toe rondom het mogen benoemen van docenten in het mbo. Het servicedocument ondersteunt scholen bij het maken van de juiste keuzes door hoofdregels en de context toe te lichten. Daarnaast helpt het scholen bij de voorbereiding op de invoering van het wettelijk verplichte lerarenregister.

Eefje Boef

Beleidsadviseur

Bart Lathouwers

Juridisch adviseur