Gezamenlijk offensief tegen laaggeletterdheid

20-04-2016

Nederland telt veel meer laaggeletterden dan gedacht en de overheid is te optimistisch over de aanpak van het probleem. Dit meldt de Algemene Rekenkamer vandaag in het rapport Aanpak van laaggeletterdheid. Inmiddels vormt het lezen van bijvoorbeeld een nieuwsbericht voor 2.5 miljoen Nederlanders vanaf zestien jaar een onneembare horde. De MBO Raad roept het ministerie van Onderwijs daarom in een open brief samen met Stichting Lezen & Schrijven, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Vereniging Openbare Bibliotheken, SER en VNO-NCW op tot een Taaloffensief om laaggeletterdheid nu grondig aan te pakken.

Alfabet - Afbeelding van Martin Abegglen, Flickr.com, CC-licentie
Afbeelding van Martin Abegglen, Flickr.com, CC-licentie

De kloof in de samenleving tussen geletterden en laaggeletterden neemt toe: laaggeletterden zijn ongelukkiger, verkeren in een slechtere gezondheid en zijn vaker arm. De maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid liggen volgens een onderzoek van PwC op 556 miljoen euro per jaar. Ook al wordt er binnen en buiten het onderwijs al jaren hard gewerkt, het aanbod van cursussen is veel te klein en bereikt niet meer dan een paar procent van de doelgroep. Daarom is een offensief belangrijk.

Tweedeling tegengaan

Het Taaloffensief is een breed gedragen programma waarin gemeenten, sociale partners, onderwijs, bibliotheken, maatschappelijke instellingen, bedrijven en particulier initiatief - ondersteund door regering en parlement - de handen ineenslaan. Het stelt gemeenten in staat om, samen met scholen en bibliotheken, taal- en computerlessen te organiseren. Op die manier kan een veel grotere groep laaggeletterden van 100.000 mensen geholpen worden.

De MBO Raad wil zijn bijdrage leveren om tweedeling in de samenleving tegengaan en ondersteunt daarom het Taaloffensief. Waarnemend MBO Raad-voorzitter Rien van Tilburg: “Er wordt al veel gedaan in de aanpak van laaggeletterdheid. Maar er moet meer gebeuren. Met het Taaloffensief pleiten we gezamenlijk voor een stevige ambitie met bijbehorende financiering.”

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673