Gezamenlijke oproep: 'Wacht niet tot 2020 met nieuwe inburgering’

02-07-2018

De minister van SZW geeft het beroepsonderwijs een stevige taak in inburgering. Dat blijkt uit de brief ‘Verander opgave in inburgering’ die hij maandag naar de Kamer stuurde, vanwege het algemeen overleg dat de Kamer woensdag 4 juli voert. Met zijn hoofdlijnenschets slaat de minister de weg in die de MBO Raad al langer bepleit.

Afbeelding van Tweede Kamer, Flickr, CC-licentie, -JvL-
Afbeelding van Tweede Kamer, Flickr, CC-licentie, -JvL-

Ton Heerts: “De taal leren, in combinatie met een beroepsopleiding volgen, dan wel werken, is de beste manier om snel succesvol deel uit te gaan maken van onze samenleving. Ook legt de minister de regie terug bij de gemeenten. Heel belangrijk, want de meeste nieuwkomers kunnen het best op weg geholpen worden met een maatwerkaanbod vanuit gemeenten in samenwerking met de mbo-scholen en andere relevante partijen.” MBO Raad reageert samen met VNG, UAF, NRTO, Divosa, NUT, Oval, stedennetwerk G40, beroepsvereniging van docenten NT2 en Het Begint met Taal op de inburgeringsplannen van de minister van SZW. Heerts: “We zijn positief maar geven ook zorgpunten mee: wacht niet tot 2020 en vul de financiële randvoorwaarden goed in.”

Regie op inburgering

De brief van de minister van SWZ is een eerste uitwerking op drie hoofdlijnen van de afspraken over inburgering in het regeerakkoord van 2017. Daarin staat dat de effectiviteit en doelmatigheid moeten worden vergroot en de taaleis wordt verhoogd. De MBO Raad reageert samen met  VNG, UAF, NRTO, Divosa, NUT, Oval, stedennetwerk G40, beroepsvereniging van docenten NT2 en Het Begint met Taal richting Kamer op de plannen van de minister van SZW. Heerts: “Positief vinden we dat de gemeenten regie krijgen op inburgering en het doel een integrale maatwerkaanpak wordt die past bij de mogelijkheden en capaciteiten van de statushouder. We stellen graag onze kennis en expertise beschikbaar.”

Ook vinden de ondertekenaars van de brief het belangrijk dat het Rijk de nieuwe aanpak samen met gemeenten en ketenpartners stapsgewijs vorm blijft geven. Heerts: “Om het gewenste effect te krijgen, is het belangrijk dat de praktijk en wetenschap worden betrokken en dat we evidence-based te werk gaan.”

Budgetten als randvoorwaarde

De ondertekende partijen zijn dus positief, maar delen ook zorgen. Heerts: “We vragen nadrukkelijk aandacht voor gedegen financieel onderzoek naar de benodigde budgetten. Dat is randvoorwaardelijk voor een nieuw stelsel.” Ook moet het nieuwe stelsel efficiënter en gemakkelijker uitvoerbaar worden. “Onderzoek toont aan dat de aanpak van vorige kabinetten ondanks alle goede bedoelingen leidden tot onnodige administratie en tot ongeoorloofd gebruik van middelen. Dat moet anders.”

Ook roepen zij de Kamer op niet te wachten tot 2020 en de gemeenten al in 2018 en 2019 budgetten ter beschikking te stellen. Heerts: “De huidige groep nieuwkomers moet zo snel mogelijk de kans krijgen een bestaan op te bouwen. En werkgevers zitten ook om de talenten uit deze groep te springen. Hoe sneller ingeburgerd en een beroepsdiploma, hoe beter!”  

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673