Goede onderbouwing voor kerncurriculum ontbreekt in advies Ons Onderwijs2032

11-04-2016

In een gezamenlijke brief aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker hebben VSNU, Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hun standpunt over de voorstellen van Platform Onderwijs2032 kenbaar gemaakt. Het eindadvies van het Platform Onderwijs2032 gaat over de vraag hoe de toekomst van het Nederlands funderend onderwijs eruit ziet. Volgens de onderwijsraden ontbreekt een goede onderbouwing voor de genoemde vakken en vaardigheden waaruit het nieuwe kerncurriculum zou moeten bestaan.

De drie onderwijsraden onderschrijven het belang van responsief onderwijs, net als het vergroten van de mogelijkheden voor maatwerk. Maar het vervolgonderwijs moet kunnen voortbouwen op een helder omschreven kennisbasis en aangeleerde specifieke vaardigheden in het funderend onderwijs. De MBO Raad, VSNU en de Vereniging Hogescholen vinden dat Platform Onderwijs2032 onvoldoende argumenten of bewijzen aanvoert waaruit blijkt dat het voorgestelde kerncurriculum past bij of beter aansluit op wat nodig is in het vervolgonderwijs.

Het mbo denkt via de website mbo 2025 ook al na over het onderwijs van de toekomst. Op die manier wil het studenten goed voorbereiden op een dynamische arbeidsmarkt en een complexe samenleving.