Grote tevredenheid over gediplomeerde mbo'ers

21-09-2016

De aansluiting van afgestudeerde mbo-ers op de arbeidsmarkt is goed, blijkt uit onderzoek van SBB. De resultaten laten zien dat bedrijven waar mbo-studenten een stage (bpv) of leerbaan kunnen volgen zeer tevreden zijn over het niveau van afgestudeerde mbo’ers. Op Prinsjesdag presenteerde de regering in de Rijksbegroting een nieuwe indicator die gebaseerd is op een aantal positieve uitkomsten van het onderzoek.

Studenten van het Nova College
Afbeelding van studenten van het Nova College.

Volgens 76 procent van de leerbedrijven zijn de vakkennis en beroepsvaardigheden van mbo-studenten goed tot zeer goed. Op de omgang met collega’s en leidinggevenden (88 procent) en de bereidheid om zich in te zetten voor het bedrijf (87 procent) scoren mbo-studenten nog beter. Daarnaast is slechts zeven procent wat minder tevreden over de taal- en rekenvaardigheden perecntage toevoegen. Tot slot beoordeelt 81 procent van de leerbedrijven het vermogen van studenten om zich in het vak te ontwikkelen met (zeer) goed.

Aanleiding

SBB, waarin de MBO Raad samenwerkt met het georganiseerde bedrijfsleven en sociale partners, liet het onderzoek uitvoeren op verzoek van het ministerie van OCW naar aanleiding van de motie van Tweede Kamerlid Karin Straus. Het VVD-Kamerlid wilde een indicator voor de tevredenheid van werkgevers met de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt opnemen in de Rijksbegroting. Onderwijs en bedrijfsleven verenigd binnen SBB waren direct betrokken bij het opstellen van de vragen en de opzet van het onderzoek. Onderzoeksbureau Panteia benaderde 30.000 erkende leerbedrijven met vragen over de tevredenheid met recent afgestudeerde mbo-studenten op zeven aspecten.

De conclusies uit het rapport staan in de tabel op pagina 7 samengevat.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673