Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

13-06-2019

Studenten die kiezen voor een internationale stage willen ook graag in het buitenland een examen afleggen. Immers dat bespaart de student studietijd en het erkende leerbedrijf kan een prima examenlocatie zijn. Het NCP ECVET en het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering ontwikkelden de handreiking ‘Examinering in het buitenland’. Het maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

Afbeelding van vlaggen van de Europese Unie - Flickr, CC-licentie, Olga Lednichenko
Flickr cc-licentie Olga Lednichenko.

Praktische handvatten

Voor examinering in het buitenland gelden geen andere regels dan in Nederland. Het borgen van de kwaliteit ter plaatse volgens de Nederlandse eisen heeft wel praktische consequenties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan taal, context, examenlocatie, en de deskundigheid van assessoren. De handreiking geeft praktische handvatten voor het borgen van de kwaliteit van examinering in het buitenland.

Nu beschikbaar

De handreiking is bedoeld voor alle mbo-scholen, teams en examencommissies die zich bezig houden met of zich oriënteren op examinering in het buitenland. Het ministerie van OCW, de MBO Raad, het NA Erasmus+, Nuffic en experts van mbo-scholen onderschrijven het belang van de mogelijkheid van examinering in het buitenland en werkten mee aan de totstandkoming van deze handreiking. De handreiking is te downloaden op de website van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering.

Nelleke Lafeber

Beleidsadviseur