Herziening curriculum door Curriculum.nu van belang voor goede aansluiting vo op mbo

10-10-2019

De MBO Raad is optimistisch over de voorstellen voor herziening van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs door Curriculum.nu. Arie Slob, minister van Onderwijs, nam het curriculum op 10 oktober 2019 in ontvangst. Docenten en experts uit het mbo gaven via de MBO Raad in klankbordgroepen feedback op de inhoud tijdens het ontwikkelproces van Curriculum.nu. Deze betrokkenheid is van belang voor een goede aansluiting tussen voortgezet en vervolgonderwijs, waaronder het mbo.

De tot nu toe ontwikkelde producten zijn gericht op herziening van de curricula van primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De Coördinatiegroep van Curriculum.nu heeft het voorstel om als volgende stap de bouwstenen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs ook door docenten en schoolleiders te laten ontwikkelen. De MBO Raad heeft aangegeven, ook in SBB-verband, actief betrokken te willen zijn bij deze volgende stap om een goede doorstroom naar een vervolgopleiding te waarborgen. 

Om een soepele doorstroom van voortgezet onderwijs naar vervolgopleidingen te kunnen realiseren, stelt de MBO Raad voor dat er in het nieuwe curriculum rekening gehouden wordt met goede doorlopende leerlijnen, vooral voor de vakken Nederlands, rekenen en burgerschap. Ook het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden als kritisch denken en ICT basisvaardigheden en een goed georganiseerde ondersteuning van loopbaanoriëntatie en -begeleiding spelen een rol bij een goede doorstroom van vo naar vervolgonderwijs, waaronder het mbo.