Hulpmiddelen voor scholen om leerbedrijven te informeren over herziening kwalificatiestructuur

07-09-2015

Vanaf 1 augustus 2016 starten alle mbo-opleidingen op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers. Over deze herziening van de kwalificatiestructuur en de gevolgen daarvan informeren de mbo-scholen ook hun leerbedrijven. Het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS) heeft samen met regie-organisatie Herziening MBO, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en vertegenwoordigers vanuit de scholen en het bedrijfsleven communicatiemiddelen ontwikkeld die scholen kunnen gebruiken om hun leerbedrijven voor te lichten. Het gaat om een handreiking en PowerPoint-presentatie.

Waarvoor kunt u de handreiking en presentatie gebruiken?

De handreiking is een Word-document met daarin de belangrijkste informatie over de herziening. Dit document bevat beknopte informatie in eenvoudig taalgebruik met zo min mogelijk onderwijsjargon. Uw school kan de handreiking aanvullen met informatie die volgens u relevant is om te communiceren aan uw leerbedrijven. In de handreiking staan hiervoor suggesties. U kunt hem gebruiken:

  • als brief aan leerbedrijven waarmee uw school samenwerkt;
  • als begeleidend schrijven bij de bpv-overeenkomst;
  • als extra informatie na een voorlichtingsbijeenkomst voor leerbedrijven.

De PowerPoint-presentatie kunt u gebruiken tijdens bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst voor leerbedrijven. U kunt zelf sheets toevoegen of verbergen.

Bekijk de handreiking en presentatie.

Servicepunt IHKS

Het servicepunt is hét startpunt voor scholen voor praktische informatie over de invoering van de herziene kwalificatiestructuur en werkt nauw samen met de AOC Raad, het ministerie van OCW (Herziening MBO), SBB, saMBO-ICT en het Servicepunt examinering mbo. Het servicepunt is actief tot 1 november 2016.