Kamercommissies spreken over leven lang ontwikkelen

12-06-2019

Op 11 juni spraken de vaste Kamercommissies van OCW en SZW over ‘leven lang ontwikkelen’. Op de agenda stond onder meer de Kamerbrief die de ministers Van Engelshoven en Koolmees stuurden. Voorafgaand aan het debat stuurde de MBO Raad samen met NRTO en de Stichting van de Arbeid een brief. De links naar beide brieven staan onder dit artikel. 

De MBO Raad waardeert de aandacht die het kabinet voor dit onderwerp heeft. Als de Nederlandse beroepsbevolking kan investeren in de eigen inzetbaarheid leidt dat tot een sterkere arbeidsmarktpositie van werkenijeden. Wel zijn er volgens ons een aantal aandachtspunten waar het kabinet oog voor moet hebben. In de brief benadrukken we die punten. We vinden het vooral van belang dat de ingezette middelen en instrumenten mensen bereiken voor wie scholing minder vanzelfsprekend is. Daarnaast vragen we aandacht voor het opruimen van belemmerende wetgeving en willen we dat het kabinet bevordert dat partijen elkaar in de regio weten te vinden.

Stap-budget voor scholing

Specifiek voor de MBO Raad is het STAP-budget belangrijk; een bedrag van 200 miljoen dat beschikbaar komt. Met dit bedrag wil het kabinet alle volwassenen in staat stellen scholing te volgen. Dit past bij de eigen regie van werkenden en werkzoekenden. De uitwerking vraagt volgens ons nog wel aandacht. Het is belangrijk dat de regeling, in lijn met de recente adviezen van het Sociaal Cultureel Planbureau en Panteia, geen onnodige drempels opwerpt.  Anderzijds moeten publieke middelen verantwoord worden besteed en zichtbaar bijdragen aan loopbaanstappen en duurzame inzetbaarheid.

Debat

In het debat van afgelopen dinsdag kwam een belangrijk aantal van de bovenstaande aandachtspunten terug. Veel Kamerleden gaven aan dat ze het STAP-budget een mooie ontwikkeling vinden. Ze spraken wel hun vrees uit dat kwetsbare, moeilijk bereikbare doelgroepen niet worden bereikt met de maatregel. Verder kwam uit het debat naar voren dat het mogelijk is en blijft om overheidsbudgetten te stapelen. Ook de andere punten uit de gezamenlijke brief kwamen aan bod: de fiscale wetgeving die nog knelt en de experimenten met de vraagfinanciering die geen nieuwe instroom mogelijk zouden maken.

Het debat maakte duidelijk dat veel onderdelen van het beleid zich nog in de pioniersfase bevinden. Minister Koolmees gaf aan de komende tijd hierover met alle partijen in gesprek te blijven.  Dennis Wiersma (VVD) heeft een VAO aangevraagd waarin de Kamer moties over het onderwerp kan indienen. Wanneer dit VAO plaatsvindt is nog niet bekend.

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns