Kennispunt MBO Taal en Rekenen van start

06-03-2019

Het Steunpunt taal en rekenen mbo gaat door als Kennispunt MBO Taal en Rekenen. Het steunpunt is in 2009 in opdracht van het ministerie van OCW opgericht om mbo-scholen te ondersteunen bij de implementatie van de referentieniveaus Nederlandse taal, rekenen en Engels.

Het Kennispunt MBO Taal en Rekenen informeert scholen over de actuele ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen, beantwoordt vragen over regelgeving, onderwijs en examinering en ontwikkelt servicedocumenten. Daarnaast blijft het kennispunt flitsbijeenkomsten voor docenten, beleidsmedewerkers en management organiseren.

Afbeelding van de website van het Kennispunt MBO Taal en Rekenen