Laatste examenproject bedrijfstakgroep TGO afgerond

20-12-2016

Hoe zorgen scholen voor een goede en betrouwbare examinering? Dat was de vraag die centraal stond bij de examenprojecten van de bedrijfstakgroepen van de MBO Raad. In de Examenagenda mbo 2015-2020 heeft de MBO Raad daarover afspraken gemaakt met het ministerie van OCW

De bedrijfstakgroep TGO heeft inmiddels het laatste examenproject voor het opleidingscluster Bouw & Infra afgerond. Hiervoor is een bijeenkomst georganiseerd voor docenten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Een projectgroep keek in hoe scholen meer grip konden krijgen op de inhoud en het niveau van het kwalificatiedossier van de opleidingen. De projectgroep constateerde onder andere dat gekeken moet worden hoe scholen uitgedaagd kunnen worden om het delen van examenproducten een kans te geven. Daarvoor is een concept body of knowlegde ontwikkeld.

Afbeelding van Sabine Mul

Sabine Mul

Beleidsadviseur TGO Algemeen, vakcommissie BIB