Loopbaanmonitor mbo 2018: tevredenheid bij startende docenten

06-03-2019

De meeste zij-instromers met een pedagogisch didactisch getuigschrift (pdg) zijn tevreden over de mate waarin een pdg-traject hen voorbereidt op het werken in het mbo. Afgestudeerden van een lerarenopleiding zijn over het algemeen tevreden over hun opleiding, maar slechts de helft is tevreden over de voorbereiding op werken in het mbo. Dit blijkt uit de Loopbaanmonitor 2018 van het ministerie van OCW onder startende docenten in het mbo. Verder zijn startende docenten over het algemeen tevreden over hun werk. Wel vinden zij de werkdruk hoog en noemen zij dat de begeleiding vanuit de werkgever beter kan. Het onderzoek gaat over ervaringen van pas afgestudeerden van de lerarenopleidingen en gesubsidieerde zij-instromers.

De nieuwe cao mbo speelt in op de conclusies van de monitor. Zo zijn er afspraken gemaakt over de begeleiding van startende docenten. De eerste twee jaar is voor elke starter op fulltimebasis jaarlijks 100 uur beschikbaar voor inwerkactiviteiten. Iedere school moet beschikken over een regeling startende werknemers. Daarnaast hebben de sociale partners afgesproken dat elke mbo-school vóór 1 juli beschikt over een door de werknemers gedragen werkdrukplan. Zo’n plan moet bijdragen aan het vergroten van het werkplezier.

Lerarenagenda

Het ministerie van OCW zet bij de Lerarenagenda 2013-2020 in op zeven punten om de kwaliteit van docentenopleidingen en beginnende docenten (verder) te verbeteren. Om de ontwikkelingen op dit terrein te volgen laat het ministerie jaarlijks de Loopbaanmonitor uitvoeren.

Eefje Boef

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673