Maatregelen fraude op taalscholen raken ook scholen die processen op orde hebben

20-02-2019

Fraude op taalscholen is onacceptabel en moet uiteraard worden aangepakt. De maatregelen om fraude tegen te gaan raken echter ook scholen die hun processen aantoonbaar op orde hebben: de maatregelen hebben ook ernstige consequenties voor de bedrijfsvoering en de continuïteit van deze scholen. Daarom vraagt de MBO Raad samen met NRTO en OVAL in een brief aan de vaste commissie voor SZW de minister te vragen de maatregelen te heroverwegen. Ook vragen zij om gelijktijdig met het verleggen van de regierol naar gemeenten de uiterst complexe praktijk en governance rond het keurmerk Blik op Werk kritisch te evalueren en te herzien.

Voor het Kerstreces informeerde de minister de Kamer over verschillende vormen van fraude bij inburgering. Het uitlekken van examenopgaven heeft geleid tot het tijdelijk stilleggen van de staatsexamens B1 en B2. De minister geeft aan dat hij met een andere examineringsystematiek voor deze examens komt en informeerde de Tweede Kamer op 19 februari dat er voor de zomer nog twee afnamemomenten voor beide examens komen. Daarnaast neemt de minister diverse maatregelen om de financiële fraude tegen te gaan.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673