Mbo, bedrijfsleven en overheid werken samen aan opleidingsaanbod energietransitie

30-01-2019

Op 30 januari ondertekenden dertien organisaties uit het mbo, het bedrijfsleven en de overheid het convenant mbo-aanbod Klimaattechniek. De organisaties willen komen tot een mbo-opleidingsaanbod dat in beroepscompetentieprofielen meebeweegt met de veranderingen in de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie. De afspraken uit het convenant sluiten daarmee aan op het recente ontwerp-klimaatakkoord en laten zien dat mbo en bedrijfsleven inspringen op de vraag van de markt naar meer gespecialiseerde vakkrachten. 

De ministers Van Engelshoven (OCW) en Ollongren (BZK) tekenden het convenant samen met vertegenwoordigers van organisaties uit de sector Onderwijs en Bouw & Techniek. Zij deden dit op een bijzondere locatie in Zoetermeer: de voormalige Tango-garage in de wijk Palenstein. Dit is een van de eerste wijken in Nederland die aardgasvrij wordt gemaakt. De gemeente Zoetermeer laat deze wijk ombouwen tot een innovatieve leeromgeving voor energietransitie voor onder meer de studenten van mboRijnland.

Afbeelding van ondertekening convenant mbo
De dertien ondertekenaars van het convenant mbo opleidingsaanbod Klimaattechniek.

Aantrekkelijk onderwijs en werkgaranties voor gekwalificeerde mbo’ers
De verduurzaming van ruim 7 miljoen woningen en 1,1 miljoen utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en ziekenhuizen) vraagt om vakmannen en -vrouwen die opgeleid worden voor nieuwe manieren van werken en veranderende technologieën. Bedrijfsleven en onderwijs ervaren en ontdekken in de wijkgerichte aanpak hoe de beroepen door klimaattransitie veranderen. Ze spreken af hoe ze deze veranderingen zo snel mogelijk kunnen inpassen in het onderwijs voor studenten en werkenden. De initiatiefnemers verwachten dat de mbo-opleidingen op deze manier ook aantrekkelijker worden voor bijvoorbeeld zij-instromers.

Elke ondertekenaar van het mbo-convenant draagt op zijn eigen wijze bij aan de uitvoering. De sector Bouw en Techniek geeft aan hoe de beroepen veranderen en levert de informatie hierover aan de SBB. SBB brengt de relevante keuzedelen in kaart, zet zich in om met bedrijfsleven en onderwijs de diploma-eisen in de kwalificatiedossiers actueel te houden en zorgt met scholen en bedrijven voor passende leerbanen en stages. De MBO Raad stimuleert de mbo-scholen de wijzigingen te vertalen naar passend onderwijs samen met de leerbedrijven in de regio. Scholen aangesloten bij de NRTO zullen maatwerktrajecten voor zij-instromers ontwikkelen. De bouw- en installatiebedrijven bieden werkgaranties voor nieuw op te leiden gespecialiseerde vakmannen en -vrouwen. De overheid zorgt voor continuïteit in de jaarlijks te bouwen en te verbouwen woningen.

Partijen die het convenant hebben ondertekend: de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de MBO Raad, SBB, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), FNV, CNV, Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Koninklijke OnderhoudNL, Techniek Nederland, FME en Netbeheer Nederland.

Afbeelding van Sabine Mul

Sabine Mul

Beleidsadviseur TGO Algemeen, vakcommissie BIB
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673