Mbo-certificaten bieden kansen voor om- en bijscholing werkenden en werkzoekenden

14-06-2018

De veranderende vraag van de arbeidsmarkt en de gewijzigde skills behoefte vragen nieuwe mogelijkheden om werkenden en werkzoekenden direct te kunnen om- en bijscholen. Op 14 juni starten vijftien samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, bedrijven, vakbonden en brancheorganisaties met pilots voor de scholing van deze doelgroep. Door een beroepsgericht onderdeel van een mbo-opleiding te volgen, kunnen werkenden en werkzoekenden straks een mbo-certificaat behalen dat direct in de praktijk is toe te passen.

Een student loopt stage in een bakkersbedrijf. Afbeelding van MBO Raad
Een student loopt stage in een bakkersbedrijf. Afbeelding van MBO Raad

“De arbeidsmarkt in Nederland verandert snel”, zegt minister van OCW Ingrid van Engelshoven. “Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Door de mbo-certificaten kan je als werkende of werkzoekende je blijven ontwikkelen. Het wordt door de certificaten makkelijker om bijvoorbeeld een stap te zetten naar een loopbaan in een andere sector of om je bij te scholen als je beroep verandert. Ik juich deze 15 samenwerkingsverbanden toe, want ik zie net als onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven kansen.”

Duovoorzitter van SBB Ineke Dezentjé Hamming: “We willen werknemers en werkzoekenden met om- en bijscholing wendbaar houden voor de snel veranderende arbeidsmarkt. Dit initiatief met een belangrijke rol voor het mbo biedt volop kansen. Met deze pilots krijgen we inzichtelijk hoe we de mbo-certificaten het beste met elkaar kunnen vormgeven”.

Instroom personeel

De pilots worden uitgevoerd in de meest kansrijke sectoren zorg, horeca, bouw en techniek, voor mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4. In de pilot ‘Starten met verantwoorde zorg’ werken het Nova College, Met de Thuiszorg, de Hartekamp Groep, Nieuw Unicum en brancheorganisatie VBZ aan een mbo-certificaat waardoor werkenden of werkzoekenden direct inzetbaar worden voor een aantal verzorgende taken op niveau 3. Zo kan de werkdruk in de zorg verminderd worden.

Naast dat mbo-certificaten kunnen worden ingezet om de instroom van personeel te bevorderen, zijn ze ook geschikt om werkenden en werkzoekenden om- of bij te scholen. Een goed voorbeeld is de pilot ‘Duurzaamheid en installatietechniek’ die werknemers bijschoolt op kennis en vaardigheden over duurzaamheid en technische installaties. In deze pilot werken ROC A12, Bouwend Nederland, Revabo Oosterbeek en Bouwmensen Amersfoort samen.

Toekomstbestendig beroepsonderwijs

In juli 2017 adviseerde SBB de minister van OCW over toekomstbestendig beroepsonderwijs. Een van de aanbevelingen was het opzetten van pilots voor scholingstrajecten met arbeidsmarktrelevante onderdelen van de kwalificatiestructuur. De minister van OCW nam dat advies over.