Mbo en bedrijfsleven tevreden met extra middelen voor zij-instroom

11-10-2018

De MBO Raad, MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de minister van OCW snel gehoor heeft gegeven aan hun gezamenlijke oproep om het budget voor zij-instromers te verhogen. De minister maakte donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de aanpak van het lerarentekort bekend dat zij voor 2018 1,8 miljoen euro extra uittrekt voor de subsidieregeling voor de scholing en begeleiding. De MBO Raad dringt al geruime tijd aan op een verhoging van de subsidie. Het stelt scholen in staat om meer mensen met de ambitie om docent te worden naar het onderwijs te trekken. Vorige week stuurde de MBO Raad samen met MKB-Nederland en VNO-NCW hierover nog een brief naar de Tweede Kamer.

De minister heeft donderdag ook toegezegd om vanaf 2019 extra middelen beschikbaar te stellen voor de zij-instroomsubsidie. De MBO Raad is tevreden met deze toezegging van de minister en gaat er van uit dat vanaf 2019 alle zij-instroomtrajecten in het mbo voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Deze middelen heeft het mbo hard nodig om docententekorten in onder andere de techniek en de zorg aan te pakken. Tegelijkertijd komt er zo meer praktijkkennis in het onderwijs. MBO Raad-voorzitter Ton Heerts: “We vangen hierdoor twee vliegen in één klap: we investeren structureel in een nauwere aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk én we pakken op de korte termijn docententekorten aan. Daarom hopen we dat de minister ervoor kiest om vanaf 2019 deze lijn door te trekken.”

Ook MKB-Nederland en VNO-NCW zijn tevreden met de toezegging van de minister om meer te investeren. Hierdoor worden meer mensen, werkzaam in het bedrijfsleven, gefaciliteerd om geheel of parttime hun kennis en kunde over te brengen als docent in het mbo, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. “Daarmee vormen zij tevens een brug tussen de culturen van het onderwijs en de arbeidsmarkt.”

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673