Mbo, hoger onderwijs en studentenbonden maken bezwaar tegen bezuiniging op onderwijs

01-06-2021

De MBO Raad heeft met verbazing kennisgenomen van de bezuiniging in de Voorjaarsnota van het ministerie van OCW. 

Studenten in de coronacrisis krijgen langer recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Dit zijn steunmaatregelen uit het NPO-pakket dat recent is gepresenteerd en is uitgewerkt in een bestuursakkoord. Wij steunen deze maatregelen omdat het de studenten helpt hun studie-achterstanden in te lopen en het ze wapent om op een volwaardige manier de studie af te ronden of te vervolgen.

Nu blijkt uit de Voorjaarsnota dat het kabinet voor deze steunmaatregelen geen extra geld uitgeeft maar het onderwijs dit zelf moet vinden in de begroting. Dit gebeurt op het moment dat de extra middelen uit het NPO hard nodig zijn om de schade door corona zoveel mogelijk te beperken. Het bevreemdt de MBO Raad dat er niet eerder bestuurlijk overleg is gevoerd over deze dreigende tegenvaller. De bezuiniging komt dan ook als een verrassing. 

MBO Raad, VH, VSNU en de studentenbonden doen daarom een dringend beroep op de minister van OCW, het kabinet en Tweede Kamer om deze bezuiniging ongedaan te maken. De extra middelen uit het NPO zijn hard nodig voor het inhalen van studie-achterstanden bij de studenten. Deze maatregel van het kabinet heeft nadelige gevolgen voor het wegwerken van onderwijsvertragingen van studenten.

Bekijk de brief aan de minister en de leden van de Vaste Kamercommissie OCW.