Mbo maakt ambities uit bestuursakkoord waar met Perspectief op Werk

29-11-2018

De huidige arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls om volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. De MBO Raad heeft daarom met VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, VNG, G4, G40, UWV, OCW en SZW in november een intentieverklaring Perspectief op Werk opgesteld. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “Perspectief op Werk past bij de afspraak die we in ons bestuursakkoord hebben gemaakt met de minister van OCW namens het kabinet het verschil te maken voor jongeren en jongvolwassenen in een kwetsbare positie.”

Afbeelding van Skills the Finals 2018, IJsselhallen in Zwolle
Afbeelding van Skills the Finals 2018, IJsselhallen in Zwolle

De MBO Raad pleitte de afgelopen jaren al voor een Perspectiefpact om jonge, kwetsbare volwassenen aan een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt te helpen. “Met Perspectief op werk hebben we met de bedrijfsleven, overheden en ministeries een mooi begin gemaakt,” aldus Heerts.

De ondertekenaars van Perspectief op Werk willen meer kansen creëren voor alle werkzoekenden om mee te doen via hernieuwde publiek-private samenwerking. Het gaat onder andere om:

  • kansen creëren door werkgevers voor mensen die niet vanzelf aan het werk komen of nog geen startkwalificatie hebben
  • werkfit zijn c.q. maken van deze mensen
  • één-op-één matching door gemeenten en UWV
  • begeleiding op de werkplek naar duurzaam werk.

Het ministerie van SZW is actief betrokken en gaat de landelijke ondersteuningsstructuur voor Perspectief op Werk mede faciliteren. De staatssecretaris stelt 2 keer 35 miljoen euro beschikbaar voor 2019 en 2020.

Mbo-scholen bieden gemeenten en het UWV hun expertise aan om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te scholen. Daarmee pakt de MBO Raad een rol die past bij de bredere benadering van het sociaal domein en ons bestuursakkoord.

Karin Lukassen

Karin Lukassen

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673