MBO Raad: ‘Digitale en sociale vaardigheden worden steeds belangrijker in het beroepsonderwijs’

29-03-2018

“Onderwijs moet een mix van kennis en vaardigheden aanbieden, het is dus niet zwart-wit. Tegelijkertijd merken we in het beroepsonderwijs dat werkgevers steeds meer nadruk leggen op vaardigheden, met een moderne term de 21ste century skills.” Dit stelt MBO Raad-voorzitter Ton Heerts bij Radio 1 in reactie op het pleidooi van de VO-raad voor een herijking van de examens in het voortgezet onderwijs. Volgens de VO-raad moet de ontwikkeling van sociale vaardigheden en persoonlijk talent meer aandacht krijgen in het onderwijs.

Afbeelding van studenten op het Friesland College, Maartje Roos
Afbeelding van studenten op het Friesland College, Maartje Roos

Heerts: “Ik denk dat de VO-raad een goed punt maakt dat je meer moet kijken naar de individuele ontwikkeling van een leerling. Heel veel leerlingen uit het voortgezet onderwijs gaan later door naar het beroepsonderwijs en daar worden vaardigheden steeds belangrijker. Dit is een verandering ten opzichte van twintig jaar geleden. Het gaat daarbij niet alleen om sociale vaardigheden, maar ook digitale vaardigheden. Vervolgens leren studenten op de werkvloer eventuele andere vaardigheden bij.”

Doorgeslagen focus

"Waar examinering het onderwijs zou moeten volgen, is het in de praktijk zo dat het onderwijs stuurt", zegt voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad. "Dat leidt vooral in de bovenbouw tot een doorgeslagen focus op het leren voor het examen en het remt de ontwikkeling naar eigentijds onderwijs met meer aandacht voor brede vorming en maatwerk. Het examen lijkt een doel op zichzelf geworden, in plaats van een middel om in kaart te brengen of een leerling klaar is voor een vervolgstap."

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673