MBO Raad: ‘Overheid schetst verkeerd beeld financiën mbo-scholen’

07-10-2016

Met het bericht dat ‘het mbo een royale plus boekt van 182 miljoen’ draagt DUO bij aan verkeerde beelden en verwachtingen. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad: ‘De overheid schetst een verkeerd beeld. De mbo-scholen hebben geen miljoenen op de plank liggen. Het woord winst is dan ook niet op zijn plaats. En leidt alleen tot voeding van populistische opvattingen dat scholen dit geld best kunnen uitgeven aan bijvoorbeeld gratis schoolboeken. En voor alle duidelijkheid, het gratis openbaar vervoer voor mbo-studenten wordt ook al uit de het budget van de scholen betaald en bedraagt ruim 30 miljoen.’

In haar berichtgeving heeft DUO het overschot van de jaarrekeningen van alle mbo-scholen bij elkaar opgeteld. Ton Heerts: ‘Er zijn scholen die wat meer het spreekwoordelijke vet op de botten hebben, anderen minder. Dat vet op de botten hebben scholen nodig. Scholen hebben te maken met veranderend beleid vanuit de overheid. Bijvoorbeeld een veranderende financiering en bekostigingssystematiek, onzekerheid over wanneer bedragen op de rekening van de scholen komen en onzekerheid rond lonen en pensioen. Dat laatste is zoals iedereen weet een groot punt van zorg. De opdracht is constant kwalitatief goed onderwijs te bieden in een steeds dynamischer omgeving. De mbo-scholen willen niets liever dan dat. Dat vraagt om het voeren van een verstandig meerjarenbeleid.’

Heerts begrijpt dat de verleiding groot is voor andere partijen om ervoor te pleiten dat de scholen de veronderstelde reserves vast uitgeven aan bijvoorbeeld leermateriaal: “Het is echter een stuk verstandiger om eerst naar de feiten te kijken. Daarom zullen we volgende week de minister en de Tweede Kamer meer uitgebreid informeren. Laat volstrekt helder zijn waar we het hier over hebben. En dat is zeker geen ‘royale plus’.”

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673