MBO Raad: alléén coronatoegangsbewijzen als het écht niet anders kan

16-11-2021

De MBO Raad heeft principiële bezwaren tegen het inzetten van verplichte coronatoegangsbewijzen in de scholen voor studenten. Adnan Tekin, voorzitter: “Onderwijs moet voor iedereen een recht blijven, ook voor studenten die om redenen niet gevaccineerd kunnen of willen worden.” De vereniging verwacht dan ook dat de overheid de scholen het werken met coronatoegangsbewijzen alleen zal opleggen als het écht niet anders kan. “En het kabinet de noodzaak om ertoe over te gaan helder kan uitleggen. Dat is niet aan de scholen.”

Het kabinet heeft tijdelijke wetgeving in voorbereiding die ook het opleggen van het werken met coronatoegangsbewijzen in het onderwijs regelt. Dinsdag 16 november debatteert de Kamer over de inzet van coronatoegangsbewijzen in het publieke leven. De tijdsdruk is groot en de standpunten uiteraard verdeeld. Onder meer de MBO Raad wordt door de overheid geconsulteerd over de komende tijdelijke wetgeving. De impact op het mbo zal groot zijn. “Het belang van ‘gewoon’ naar school kunnen gaan is, zoals deze crisis ook bewijst, dermate evident dat de overheid eerst echt álle andere alternatieven moet hebben uitgeput,” stelt Tekin. “We lopen echter niet weg voor wettelijke verplichtingen en hebben daarom bij het ministerie een aantal knelpunten stevig aangekaart, waaronder de uitvoerbaarheid, alternatief onderwijs en de inzet van 2- of 3G. Daarover consulteren we uiteraard ook de scholen.”

Uitvoerbaarheid ter discussie met 540 locaties

“Totaal hebben de mbo-scholen samen 540 verschillende kleine en grote locaties. Niet al deze locaties hebben voldoende in- en uitgangen om de studentenpopulatie goed te spreiden.” Lange rijen en wachttijden dienen zoveel te worden voorkomen. “Dat gaat namelijk ook ten koste van de motivatie van studenten om naar school te komen. Dat klinkt als een kleinigheid, maar dat is het niet. Studenten kunnen daardoor echt uit beeld verdwijnen.“ De MBO Raad snapt het overheidsbelang van een goede controle maar vraagt wel om een goede balans tussen zekerheid en haalbaarheid. Laat daarom de wijze waarop de controle wordt ingericht zoveel mogelijk vrij aan de scholen."

Alternatief onderwijs

De overheid vraagt van de scholen om studenten die geen coronatoegangsbewijs kunnen overleggen, alternatieven aan te bieden. “Daarbij wordt dan vooral gedacht aan online onderwijs, maar het is simpelweg niet mogelijk om de student voor iedere les die hij/zij mist een online alternatief aan te bieden. Het betekent onder meer een verdubbeling van het aantal te werken uren voor onze docenten en andere medewerkers in het primaire proces. We zijn zuinig op ze, dat kunnen en willen we niet van ze vragen.” Alternatieven kunnen wat de MBO Raad betreft wél worden gevonden in thuiswerkopdrachten, inhaalmomenten en maatwerkafspraken. “Laat de scholen vrij in het aanbieden van alternatief onderwijs en schrijf als overheid niet voor ‘hoe’ scholen dat moeten invullen."

2G-werkwijze niet geschikt voor onderwijs

Om de toegang tot het onderwijs niet meer te beperken dan strikt noodzakelijk is, kan in het onderwijs volgens de MBO Raad niet worden gewerkt met de zogenoemde 2G-werkwijze, die aangeeft of iemand gevaccineerd of genezen is. “Een test moet ook kunnen dienen als toegangsbewijs voor fysiek onderwijs: 3G dus. Waarbij we een dringend beroep doen op een ieder in het onderwijs om echt alles te doen om bij te dragen aan het indammen van het coronavirus. Neem je verantwoordelijkheid: voor jezelf maar ook voor je vriendinnen, vriendinnen, medestudenten, collega’s etc. Zo draag je ook bij aan het openhouden van het de scholen.”