MBO Raad benadrukt belang van juiste verwachtingen schooldiploma praktijkonderwijs

05-12-2018

Het besluit van de minister voor OCW om leerlingen in het praktijkonderwijs voortaan een schooldiploma uit te reiken is een prachtige erkenning voor hun prestaties. MBO Raad-voorzitter Ton Heerts: “We zijn blij met de waardering voor leerlingen in het praktijkonderwijs, dit schooldiploma is een goede zaak.” Het is volgens Heerts wel van belang om de juiste verwachtingen hebben: “Het diploma is geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt en geeft ook geen automatisch recht op doorstroom naar vervolgonderwijs. De stap van leerling in het praktijkonderwijs naar student in het mbo is natuurlijk geweldig voor de jongeren die dat kunnen. Maar wat er ook gebeurt, het blijven toppers!”

Afbeelding van Skills the Finals 2018, IJsselhallen in Zwolle
Afbeelding van Skills the Finals 2018, IJsselhallen in Zwolle

Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van het voortgezet onderwijs en richt zich op leerlingen die na groep acht een leerachterstand hebben van minimaal drie jaar en een IQ tussen 55 en 80 punten. Momenteel volgen circa 30.000 leerlingen in Nederland deze onderwijssoort.  De meeste van hen gaan na het praktijkonderwijs aan het werk. Een groot deel van de jongeren maakt de stap naar de entreeopleiding in het beroepsonderwijs.
 
De minister wil de samenwerking tussen pro-scholen en het mbo verder stimuleren. Hij benadrukt dat de kwaliteit van het onderwijs voor de leerling of student telkens voorop staat.  MBO Raad-voorzitter Ton Heerts: “Regionale samenwerking is essentieel voor jongeren uit het praktijkonderwijs die de stap naar het beroepsonderwijs willen en kunnen maken. Het mbo heeft de expertise om de entreeopleiding goed vorm te geven. Onze scholen kijken daarbij goed naar wat jongeren nodig hebben om succesvol een entreeopleiding te voltooien. We werken dan ook nauw samen met het praktijkonderwijs om deze overstap mogelijk te maken.”
 
Leerlingen in het praktijkonderwijs kunnen bijvoorbeeld het eerste half jaar van de entreeopleiding volgen op een pro-school. De mbo school kan ook samen met de pro-school in het laatste half jaar van het praktijkonderwijs de voorbereiding op de stap naar het beroepsonderwijs vormgeven. Daarnaast faciliteren mbo-scholen symbiosetrajecten waarbij een leerling een deel van het onderwijs volgt op een andere school.

Karin Lukassen

Karin Lukassen

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673