MBO Raad en VO-raad vragen aandacht Kamer: leerroute vmbo-mbo onder druk

30-05-2017

Als we niet oppassen, vallen delen van de leerroute vmbo-mbo straks om en lukt het niet meer om te voldoen aan de vraag van het bedrijfsleven. Dat is de waarschuwing die Ton Heerts, voorzitter MBO Raad en Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, 30 mei samen geven in het Algemeen Dagblad. De twee voorzitters doen dat met oog op het algemeen overleg dat de Kamer 31 mei voert over sterk beroepsonderwijs.

Heerts en Rosenmöller spreken hun zorgen uit over de leerroute. Onder meer vanwege de maatschappelijke druk om na het vmbo naar het havo te gaan, kiezen nu al minder jongeren voor het mbo. Met het toestaan van ongeclausuleerde doorstroom van vmbo naar havo wil de Kamer die overstap voor alle vmbo’ers mogelijk maken. Terwijl veel van deze jongeren juist met hun veelzijdige talenten op hun plaats zouden zijn op het mbo.

De VO-raad merkt dat minder leerlingen voor praktische vmbo-scholen kiezen sinds het schooladvies van basisschoolleerkrachten leidend is. “Met name hoogopgeleide ouders zetten leraren, vaak met succes, onder druk om het advies voor hun kind te verhogen,” verklaart Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad. Vooral de praktijkgerichte opleidingen (basis) binnen het vmbo verliezen leerlingen: sinds 2004 kromp het leerlingaantal met 40 procent. Die trend zet door. Beroepsgerichte vmbo-scholen melden op sommige plekken, waaronder in Groningen, tot 20 procent minder inschrijvingen.

“We zijn op het punt dat delen van het beroepsonderwijs gaan omvallen,” verwoordt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad. Hij zegt dat een dag voor een debat in de Tweede Kamer over de toekomst van het beroepsonderwijs. Daarnaast vraagt de MBO Raad de Kamer voor het overleg van 31 mei met een brief aandacht voor de aansluiting van het vmbo op het mbo.

Afbeelding van Anita de Moor

Anita de Moor

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673