MBO Raad leeft mee met alle getroffenen door aardbevingen in Turkije en Syrië

07-02-2023

De MBO Raad spreekt haar medeleven uit naar iedereen in en om het mbo die direct of indirect wordt getroffen door de gevolgen van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

We zijn solidair met alle studenten, inburgeraars, medewerkers op de scholen en in de leerbedrijven met wortels, familie en vrienden in deze zo zwaar getroffen gebieden. En roepen op tot mededogen, medeleven, respect en troost voor iedereen die wordt geraakt door verlies, in welke vorm dan ook, als gevolg van deze ramp die impact heeft tot ver over landsgrenzen.

Bestuur en medewerkers MBO Raad