MBO Raad: mbo verdient plek in internationaliseringsagenda

31-01-2018

De MBO Raad roept de minister van OCW samen met de JOB, Nuffic en de SBB op het mbo een serieuze plek te geven in haar internationaliseringsagenda onderwijs. De minister heeft de Kamer toegezegd met zo’n agenda te komen. Ton Heerts: "Ook voor mbo’ers, het hart van onze economie en maatschappij, is een internationale stage steeds belangrijker. Met het oog op gelijke kansen, op hun ontwikkeling, en op hun toekomstige werk. Veel bedrijven hebben tegenwoordig locaties in het buitenland. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Zij kunnen hun toekomstige werknemers zelf opleiden in het buitenland.”

Afbeelding van Engelstalige infographic over het Nederlandse mbo

De vier organisaties doen hun oproep nu omdat de minister de Kamer heeft beloofd voor de zomer van 2018 te komen met een visie op internationalisering in het hoger onderwijs. Ton Heerts: “We vinden dat de ambitie rond het opleiden van jongeren tot internationaal competente burgers het gehele beroepsonderwijs moet omvatten. Dus mét het mbo. De toezegging van de minister aan de Kamer is dan ook een mogelijkheid om het mbo er direct bij te betrekken en te zorgen voor gelijkwaardige aandacht voor internationalisering in de beroepskolom.”

MBO Raad, JOB, Nuffic en SBB staan niet alleen in hun opvatting. In 2016 bracht de Onderwijsraad aan de minister van OCW een advies uit over de aanpak van internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De raad schetst hierin het grote belang van internationalisering voor álle onderwijssectoren en stelt dat "het onderwijs alle jongeren hoort voor te bereiden op een maatschappij die globaliseert”.
 
Wat de organisaties betreft blijft het in de aanstaande visie niet bij alleen het mogelijk maken van internationale stages voor het mbo. Heerts: “De visie moet ook bijdragen aan een sterkere positie van het Europese mbo. We merken in onze internationale contacten dat daar behoefte aan is.” De vier organisaties vragen de minister concreet het mbo integraal onderdeel uit te laten maken van haar ambities op het terrein van internationalisering en vragen daarvoor om overleg.

Veronique Feijen

Veronique Feijen

Beleidsadviseur - Policy advisor
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673