MBO Raad onderschrijft gezamenlijk manifest minder zelfredzame jongeren

29-11-2017

De MBO Raad, gemeenten, het rijk en maatschappelijke partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven hebben op 27 november gezamenlijk afgesproken om minder zelfredzame jongeren beter te ondersteunen in hun weg naar onderwijs, werk of andere zinvolle dagbesteding. Zij onderschreven het manifest ‘Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren' op de Jongvolwassenentop in Utrecht.

Diverse partijen, waaronder de MBO Raad, SBB, VO-raad, MKB Nederland, Jeugdzorg en de ministeries van OCW, SZW, VWS en J&V, vinden het belangrijk dat de leefwereld van de jongeren en jongvolwassenen leidend is in de ondersteuning die vanuit diverse hoeken nodig is om hun talenten te laten bloeien. We kunnen en mogen op basis van de systemen jongeren en jongvolwassenen niet tussen wal en schip laten vallen. We moeten samen, slim en slagvaardig werken aan deze ondersteuning: creatief denken en handelen en de ruimte zoeken die nodig is, ook binnen het mbo. De hulpvragen van deze jongeren raken bijna altijd diverse levensgebieden, diverse beleidsterreinen en diverse organisaties. We moeten voorkomen dat jongeren én professionals daardoor tegen muren oplopen.

JovoTop
Prominenten aan het woord tijdens de Jongvolwassenen-Top in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

“Iedereen is welkom in het mbo”
Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad geeft aan dat het mbo veel kan bijdragen: “Iedereen is welkom in het mbo. Met een warme hand op de schouder moeten we deze minder zelfredzame jongeren en jongvolwassenen helpen hun talenten te ontwikkelen: binnen onderwijs en in het werkveld.” Samen met werkgevers, gemeenten en andere partners geeft het mbo daar vorm aan onder de noemer ‘sluitende aanpak’ en ‘perspectiefjaar’. Ton Heerts vervolgt: “We zouden moeten gaan werken met een ‘omgekeerd groeiboekje’ waarmee we jongeren en jongvolwassenen zolang als nodig ondersteunen en begeleiden en daarmee een eind maken aan de administratieve knip rond de 18 jaar.” Die knip veronderstelt ten onrechte dat jongeren van 18 jaar en ouder volledig op eigen benen kunnen staan.

Karin Lukassen

Karin Lukassen

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673